Tulemas on europarlamendi valimised

Tulemas on europarlamendi valimised

81
Foto: FACE

6.-9. juunile kavandatud Euroopa Parlamendi valimised saavad Euroopa jahinduse ja looduskaitse tuleviku jaoks määravaks.

Praegu on kaheksakümmend protsenti praegu jahti ja looduskaitset mõjutavatest riiklikest eeskirjadest pärit Brüsselist. Brüsselis otsustatu mõjutab ka ELi-väliseid riike ja sageli seda, kuidas ülejäänud maailm keskkonnapoliitika küsimustega tegeleb.

Järgmisel Euroopa Parlamendil on võimalus edendada poliitikat, mis toob kasu bioloogilisele mitmekesisusele ja maakogukondadele. See võib hõlmata bioloogilise mitmekesisuse vähenemise tagasipööramist, liikide vähenemist, suurkiskjate majandamist ja elupaikade taastamist. Brüsseli otsused mõjutavad ka linnuliike, keda võib küttida, ja suurkiskjate majandamist. Euroopa Parlamendi liikmetelt võidakse nõuda ka otsuste tegemist selle kohta, mis tüüpi tulirelvi ja laskemoona tohib tulevikus kasutada.

6.–9. juunini valivad Euroopa kodanikud järgmiseks viieaastaseks ametiajaks 720 saadikut. See on tõus praeguse 705 parlamendiliikmega võrreldes. Liikmesriigi rahvaarv määrab Euroopa Parlamendi liikmete arvu.

Need valimised laiendavad oma mõju ka Euroopa Parlamendist väljapoole. See mõjutab ka Euroopa Komisjoni presidendi valimisi, aga ka EL-i volinike ärakuulamisi ja hinnanguid.

FACE soovitab Euroopa jahimeestel minna valima, olles täiesti teadlik sellest, mida teie valitud poliitikud ja fraktsioonid Brüsselis veedetud aja jooksul on teinud ning mida lubavad uueks valimisperioodiks.

Vaatamata tohutule mõjule, mida EL-i otsused meie igapäevaelule avaldavad, on huvi ja osalus EL-i valimistest võrreldes riiklike valimistega suhteliselt madal. Keskmine hääletusosalus liidus oli viimastel valimistel (2019) umbes 50%. Madal valimisaktiivsus tähendab, et hääletavatel kodanikel on märkimisväärne võimalus kujundada ELi poliitika edasist suunda.

Seevastu grupid ja huvid, kes kampaaniate ajal oma häält ei tee või valimis-jaoskondadesse ei ilmu, võivad lasta oma elu dikteerida vastandlike huvide poolt. Ehk siis jahiseltskond peaks eelseisvatel valimistel märkimisväärsel hulgal kaasa lööma.