Trofeede hindamised lükkuvad edasi

Trofeede hindamised lükkuvad edasi

1620
Foto: EJS

Kevadel toimuma pidanud trofeede hindamised lükkuvad koroona tõttu edasi.

Koroona olukorrast tulenevalt jäävad aprilliks kavandatud trofeede hindamised ära. Lükkame trofeede mõõtmised edasi maikuusse. Tartu Jahindusklubi kogub endiselt trofeesid, et neid maikuus hinnata.

Individuaal-mõõtmised võivad toimuda.

Täiendav teave Andres Lillemäe tel 565 1625 või e-post andres@ejs.ee.

Jahitrofeed peavad olema varustatud järgmiste põhiandmetega:

  1. Uluki liiginimi (nõutav koljude ja võõrliikide puhul).
  2. Trofee omaniku ees- ja perekonnanimi.
  3. Uluki küttimise päev, kuu ja aasta.
  4. Maakond ja jahipiirkond, kus uluk kütiti. Väljaspool Eestit kütitud trofeede puhul ka riigi nimi, kus loom kütiti.

NB! Palume küttimiskohana märkida jahipiirkonna mitte jahiorganisatsiooni nimi!

NB! Eelpoolloetletud põhiandmeteta trofeed võidakse jätta hindamata või võetakse võimalusel hindamisele teises järjekorras. Nende kandmine jahitrofeede kataloogi sõltub puuduvate andmete lisandumisest kokkulepitud ajaks.

Palume kohaliku hindamisürituse korraldajal kindlustada, et trofeede vastuvõtmisel kontrollitakse vajalike andmete olemasolu ja korrektsust ning puudused kõrvaldataks juba enne hindamist!

Lisaandmed ja erinõuded:

  1. Koljude puhul palume märkida, kas loom oli isane- või emane.
  2. Kui loom kütiti tehistingimustes (tarandikus), siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.
  3. Kui hindamisele tuuakse surnuna leitud või avariil hukkunud looma trofee, siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.
  4. Sarvede puhul palume võimalusel koos trofeega esitada alumise lõualuu üks pool looma vanuse määramiseks.
  5. Metskitse ja hirvede sarved palume tuua ilma trofeealusteta ja palume võimalusel koljut enne hindamist mitte lõigata.
  6. Metsseahambad palume hindamisele tuua ilma trofeealuseta.