Toimus jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuste infopäev

Toimus jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuste infopäev

1257
Meetme infopäeva juhiti Tartu Jahinduklubi kontorist. Fotod: EJS

7. jaanuaril toimus EJSi, PRIA ja MeMi ühine infopäev jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse teemal.

Infopäeva eesmärk oli teha toimunud taotlusvooru kokkuvõte, anda juhiseid ehituse alustamiseks, maksetaotluste ja dokumentide esitamiseks e-pria keskkonnas. Teavet jagama oli palutud PRIA spetsialistid Bella Štenov, Kaimo Puniste, Kadri Tõldsepp. Infopäeva ülekanne veebis toimus Tartu Jahindusklubi kontori stuudiost. Kohapeal koordineerisid ülekannet Karri Urban ja Tõnu Peterson. Veebis osalejaid oli 69.

Veebiseminari avas EJSi tegevjuht Tõnis Korts, kes muuhulgas tänas PRIA meeskonda väga abivalmis ja osavõtliku koostöö eest ning avaldas lootust, et esimene PRIA jahindustegevust toetav investeeringutoetus ei jääks viimaseks.

PRIA menetlusbüroo juhtivspetsialist Bella Štenov tegi ülevaate meetme taotlusvoorust. „Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ alaliik. Sellega toetatakse kütitud ulukite käitlemiseks jahipiirkondadesse nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamist, et oleks tagatud kütitud uluki käitlemisel hügieenitingimuste, bioohutuse ja -turvalisuse meetmete rakendamine,“ selgitas ta.

Planeeritud eelarve oli 2 miljonit eurot. Taotlusi võeti vastu 22. juulist 12. augustini 2020. aastal. Toetuse saamiseks esitati kokku 174 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma oli 2 160 902 eurot.

Pärast taotluste läbivaatamist määrati toetusi 137 juriidilise isiku 158 taotlusele summas 1 905 523,29 eurot. Mittevastavaks tunnistati 7 taotlust, sh ei vastanud 6 taotlust käitlemiskoha registreerimise nõuetele ja 1 sisuliselt antud meetme tingimustega. 7 taotlejat võtsid taotlused menetlusperioodil tagasi. Arvuliselt kõige rohkem taotlusi rahuldati Pärnu- ja Tartumaal. Järelpärimiste sagedasemaid põhjused käsitlesid edasist menetlusprotsessi, dokumentide esitamist, objektide tähistamist ja järelkontrolli tingimusi. 6. jaanuari 2021. aasta seisuga on jahimehed PRIAle esitanud juba 23 maksetaotlust, mis ettekandja hinnangul on tubli tulemus.

Kaimo Puniste, PRIA Arendusbüroo arengutoetuste büroo nõunik, käsitles lähemalt meetmega kaasnevaid ehitusküsimusi. Olulised eksimused on selles vallas olnud erinevate teatiste edastamine PRIAle, ehituspäeviku igapäevane täitmine, projekti muudatuste teatiste esitamine rahastajale. Kaimo Puniste soovitas kaasata võimalikult varases ehitusjärgus omaniku ehitusjärelvalvet, et vähem eksida. Oluline on enne viimast makset objekti kasutusõiguse dokumentide korrasolek.

Kadri Tõldsepp, ePRIA spetsialist, näitas praktikas dokumentide esitamise võimalusi e-PRIAs.

Infopäeva lõpus vastati seminari jooksul esitatud küsimusetele. Mitme küsimuse osas palume pöörduda otse PRIA poole info@pria.ee või telefonil 737 7678.

Tulenevalt tehnilistest põhjustest lubas Maaeluministeeriumi esindaja vastata küsimustele kirjalikult. Need vastused saadame osalejate meilile.

Korraldajad usuvad, et taotlejad said toimunud infopäeval vajalikke teadmisi ning jahimeestele olulised esmakäitluskohad jõudsalt arenevad.

Ootame osalejatelt toimunud veebinari kohta tagasisidet!

Ettekandeid näeb SIIT ja SIIT.