Toimub Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu

Toimub Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu

1043
Foto: Henry Burrows/Flickr

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 3 alusel Rail Balticu raudteetrassi „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ KMH käsitleb Maardu linna, Jõelähtme ja Rae valla territooriumil kulgevat ca 12 kilomeetri pikkust trassilõiku Soodevahe külast Muugani. Nimetatud trassilõik on ette nähtud ainult kaubaveoks ja projekteeritakse kiirusele kuni 120 km/h.

KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale. Varasemalt koostatud maakonnaplaneeringutega on määratud Rail Balticu trassikoridor ja raudtee põhimõtteline lahendus.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 14.09-05.10.2020. KMH programmi dokumentidega saab tutvuda TTJA kodulehel, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teate juures.

KMH programmi avalik arutelu toimub 15.10.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas.

Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel, vastaval teatel asuvale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.

Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 12.10.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 09.10.2020 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 667 2004, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.

KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 05.10.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Peale avaliku arutelu lisatakse ettekanded ja avaliku arutelu protokoll TTJA kodulehel sama teate alla ning täiendavaid ettepankuid on võimalik veel esitada kuni 29.10.2020. Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel.

JAGA