Toimkond arutas järgmise ajakirja teemade üle

Toimkond arutas järgmise ajakirja teemade üle

675
Foto: EJS

18. veebruaril toimus veebipõhine ajakirja Eesti Jahimees toimkonna koosolek, kus arutati järgmise numbri teemade üle.

Koosolekul toodi ühe teemana välja pliimoona keelustamine, mis on hetkel väga aktuaalne ning vajaks täpsemaid selgitusi, kuna see puudutab igat jahimeest. Lahti selgitamist vajaks ka Euroopa Komisjoni poolt välja antud määrus.

Peatoimetaja Jaanus Vaiksoo sõnul on läbivalt aasta jooksul plaanis käsitleda kaaneteemadena jahilinde. Esimeses numbris tehti sellega juba algust, kus oli juttu nurmkanadest.

Veel räägiti ajakirja võimaliku digiversiooni väljatöötamisest. Selleks on olemas platvorm, ent tuleb veel detailid tuleb paika panna.

Samuti tõstati „Jahikoda korda“ aastateema, mille raames on ajakirjas juttu erinevatest jahiseltsidest. Sel teemal ootame ka ettepanekuid aadressil jaanus@ejs.ee.