Terviseamet andis suuniseid jahikülalistele Eestis viibimise kohta

Terviseamet andis suuniseid jahikülalistele Eestis viibimise kohta

1571
Foto: EJS

EJS pöördus Terviseameti poole, et saada infot jahikülaliste viibimise kohta Eestis koroonaviiruse tingimustes.

Terviseameti andmetel kehtib riskiriikidest saabuvatele jahimeestele liikumisvabaduse piirang ja jahti saavad nad pidada alles pärast seda, kui on andnud kaks negatiivset testi (vahetult pärast Eestisse saabumist ja mitte varem kui seitsmendal päeval pärast teise testi tulemuse teadasaamist) või on viibinud eneseisolatsioonis 14 päeva.

Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldus nr 282 annab riskiriikidest saabuvatele isikutele võimaluse kahe testi läbimisel olla vähem kui 14 kalendripäeva eneseisolatsioonis. Korralduse järgi võib reisilt saabuja pärast esimese testi negatiivse vastuse teadasaamist lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast juhul, kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel. Kuna jahil osalemine ei ole seotud vältimatute töökohustuste täitmisega, siis ei ole jahil osalemine pärast esimest negatiivset testi lubatud.

Pärast esimest negatiivset testi on lubatud õues viibida, kui isik väldib täielikult kontakti teiste inimestega, aga seda ei saa tõlgendada, kui luba metsas jahil osalemiseks. Vabariigi Valituse korralduse nr 282 punkti 3 alapunkti 5 mõte ei seisne selles, et lubada riskiriikidest saabuvatel inimestel tulla Eestisse selleks, et siin õues aega veeta (sh jahti pidada). Selle punkti mõte on võimaldada inimestele, kes peavad viibima eneseisolatsioonis, elementaarset liikumist värskes õhus.

Esimene test tuleb teha Eestisse saabumisel, st et välisriigis tehtud testi tulemust liikumispiirangu lühendamisel arvesse ei võeta. Testimisele registreerimiseks on soovitav aeg ette broneerida telefoni teel või e-maili teel, nii nagu kellelegi sobib. Kindlasti tuleb teha PCR test (RNA määramisega). Täiendavat infot testimise kohta leiate SIIT.

Infot riikide kohta, kust saabujate suhtes rakendatakse liikumispiirangut avaldatakse Välisministeeriumi kodulehel. Seda infot uuendatakse igal reedel ja tingimused hakkavad kehtima alates järgmise nädala esmaspäevast.

Ühisjahi läbiviimine on lubatud, kui on täidetud Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduse nr 282 punktis 15 sätestatud tingimused:

1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
2) ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 2000 inimest;
3) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/desinfitseerimisvahendid-ja-pakkujad