Terved linnu- ja loomapojad ei vaja inimese abi

Terved linnu- ja loomapojad ei vaja inimese abi

2069
Foto: Jan Siimson

Looma- ja linnupoegade ellu sekkumine, nende ümber paigutamine ja häirimine on keelatud. Vigastatud või hätta sattunud metslooma või -linnu märkamisel tuleb leiust teatada keskkonnainfo telefonile 1313 ning järgida sealt saadud juhiseid.

 „Kevadel on looduses paljude liikide jaoks paljunemise aeg, mil võib kohata tavapärasemast enam looma- ja linnupoegi. Näiliselt abitud väikesed armsad isendid tekitavad inimestes soovi neid aidata,  näiteks inimese arvates turvalisemasse kohta viia. Seda ei tohi aga mitte mingil juhul teha. Kõige õigem teguviis looma- või linnupoegade leidmisel on nendest kohene taandumine,“ ütles Keskkonnaameti peaspetsialist Jan Siimson.

Näiliselt abitu ja üksi jäänud linnu- või loomapoeg ootab sageli oma vanemat, kes on toitu hankimas ja käib poegi vaid aeg-ajalt söötmas. Nii on see näiteks hüljeste, metskitsede ja jäneste puhul, kelle esmapilgul hüljatuna leitud poegi kohtame üsna sageli. Reeglina inimest pelgavana ei saa aga vanem oma poega sööta, kui läheduses viibib inimene, kes halvemal juhul viib loomapoja oma kodust eemale. Seetõttu võib soovimatu abikäe ulatav inimene teha loomapojale kasu asemel hoopis karuteene.

Ka linnakeskkond ja inimasulad on väga paljudele liikidele täiesti tavapärane elukeskkond. Maikuus võib enim kohata näiteks partide pesakondi ja rästaid, pisut hiljem tekib arvukalt noori vareslasi ja kajakaid ning suve keskpaigas toonekurgi. Vaatamata näilisele abitusele ja puudulikule lennuvõimele linnupojad inimese abi ei vaja.

Küll aga tuleb kevadel liikluses arvestada tavalisest sagedamini teedele sattuvate maailma avastavate loomapoegadega, mistõttu eriti tähelepanelikud peaksid olema kõik teedel liiklejad. Märgates tee ääres metslooma, tuleks alandada sõidukiirust ja kontrollida, et ühe isendi järel veel teisedki põõsaste varjust teele ei ilmuks.

Selgelt vigastatud või hätta sattunud metslooma või -linnu märkamisel tuleb leiust teatada keskkonnainfo telefonile 1313. Seejärel otsustavad selleks ettevalmistatud isikud, kuidas on kõige mõistlikum edasi tegutseda.

Linde ja loomi tohivad nende abistamise eesmärgil loodusest eemaldada üksnes Keskkonnaameti ja Päästeameti töötajad või Keskkonnaametilt vastava volituse saanud isikud.