Tartus toimus hooaaja viimane trofeede ülevaatus

Tartus toimus hooaaja viimane trofeede ülevaatus

376
Fotod: Anne Reitel

2022/23 jahihooaja viimane trofeede ülevaatus toimus 26. mail Tartus.

Ülevaatusele oli toodud Tartu-, Viljandi-, Jõgeva-, Võru-, Pärnu-, Valga-, Rapla, Harju-, Hiiu- ja Saaremaal kütitud jahiulukite trofeesid ning üks muntjak Inglismaalt.

Kokku mõõdeti ja hinnati 61 isendit 12 erinevast ulukiliigist. Arvukamalt oli esindatud kopra (18) ja metskitse (13) populatsioonid.

Trofeesid mõõtsid: Anne Reitel, Lauri Saks, Jaan Kalmus ja Volli Alekseiev.

Mõõtmise tulemusi näeb siit.

Anne Reitel
CIC vanemekspert