Tartus analüüsiti “Ulukid teel“ projekti juhtumeid

Tartus analüüsiti “Ulukid teel“ projekti juhtumeid

758
Urmas Salmu ja Tiit Randveer. Foto: Tõnu Peterson

Tartus võeti 27. jaanuaril vaatluse alla EJS-i “Ulukid teel” projekti seniste juhtumite analüüs.

Kohal olid Maaülikooli dotsent Tiit Randveer kui ulukispetsialist ja projektijuht Urmas Salmu. Kõrvutati Jahisesse kantud kirjeid nendes osades, kus uluki ja sõiduki kokkupõrke aeg või kirjeldus tekitas kahtlusi.

Kahel juhul langes kirjeldatud juhtum reflektori mõjualast ära. Ilvese hukkumine reflektorite mõjualas langes välja põhjusel, et märgitud 24:00 asemel oli sündmuse tegelik fikseerimise aeg 13:03 ehk keset päeva, kus reflektoril pole vähimatki mõju. Teisel juhul oli kirjelduses märgitud sahkamise tulemusel tekkinud “auk”. Öisel ajal saab reflektori mõju ühel postilt teisele küll kanduda, aga mitte üle 30 m. Valgustõkkes tekib sisult “auk”, kui kas või üks post on reast maas.

Palume kõigil, kes sisestavad andmeid Jahise keskkonda, eriti projekti kaasatud jahimeestel olla kirjeldustes täpsed. Kirja tuleb panna aeg, millal teade jõudis 1247 operaatorini.

Lõplikud tulemused eelmise aasta kohta ilmuvad juba ajakirja Eesti Jahimees veebruari numbris.