Tartu Jahindusklubi võtab hindamiseks vastu jahitrofeesid

Tartu Jahindusklubi võtab hindamiseks vastu jahitrofeesid

512
Foto: EJS

Tartu Jahindusklubisse saab trofeed tuua 30. aprillini, tööpäevadel kell 9:00-17:00.

Palume ette helistada:
Tiina +372 554 9755,
Tõnu +372 550 5903.

Hindamine toimub mai alguses hajutatult, järgides riigi poolt kehtestatud piiranguid.

Jahitrofeed peavad olema varustatud järgmiste põhiandmetega:

  1. Uluki liiginimi (nõutav koljude ja võõrliikide puhul).
  2. Trofee omaniku ees- ja perekonnanimi.
  3. Uluki küttimise päev, kuu ja aasta.
  4. Maakond ja jahipiirkond (mitte jahiorganisatsiooni nimi), kus uluk kütiti. Väljaspool Eestit kütitud trofeede puhul riigi nimi, kus loom kütiti.

Hindamise tasu on 10€/tk (kolju 5€/tk)

Lisaandmed ja erinõuded:

  1. Koljude puhul palume märkida, kas loom oli isane- või emane.
  2. Kui loom kütiti tehistingimustes (tarandikus), siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.
  3. Kui hindamisele tuuakse surnuna leitud või avariil hukkunud looma trofee, siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.
  4. Sarvede puhul palume võimalusel koos trofeega esitada alumise lõualuu üks pool looma vanuse määramiseks.
  5. Metskitse ja hirvede sarved palume tuua ilma trofeealusteta ja palume võimalusel koljut enne hindamist mitte lõigata.
  6. Metsseahambad palume hindamisele tuua aluseta (pakendatult nt. minigrip kotis või karbis).