Täida küsimustik! FACE uurib pliimoona keelustamise mõju jahimeestele

Täida küsimustik! FACE uurib pliimoona keelustamise mõju jahimeestele

1640
Foto: erakogu

FACE küsimustiku eesmärk on koguda Euroopa jahimeestelt teavet selle kohta, kuidas mõjutab pliimoona keelustamine jahipidamist ja sportlaskmist vastavalt REACH määruse käimasolevale ettepanekule.

Spetsialistid REACHist kasutavad uuringu vastuseid sotsiaal-majandusliku analüüsi ettevalmistamiseks. Analüüs annab ülevaate plii keelustamise mõjust jahimeestele ja jahipidamisele Euroopas.

FACE kogub andmeid jahimeeste kohta, kuna on olemas võimalus, et ECHA teeb oma soovitustes komisjonile pliid sisaldava laskemoona kasutamise keelustamise osas vahet jahinduslike ja mittejahinduslike eesmärkide puhul.

Paljudes riikides puuduvad seni usaldusväärsed hinnangud jahimeeste kasutuses olevate tulirelvade arvu ja lastud laskemoona kohta. See tähendab, et ECHA võib plii laskemoona kasutamise keelu sotsiaal-majanduslikku mõju alahinnata. Seega peab FACE koguma usaldusväärset statistikat, et mõista täielikult pliimoona keelustamise mõju jahimeestele ja jahindusele Euroopas.

Iga jahimehe panus sellesse on kriitilise tähtsusega, seega palume võtta mõni minut, et vastata sellele küsimustikule.

Küsimustikku saab täita SIIN.