Soovid head ja õiglast tulevikku jahinduses?

Soovid head ja õiglast tulevikku jahinduses?

654

Kui soovid head ja õiglast tulevikku jahinduses, siis toeta FACE algatust.

Euroopa jahindusorganisatsioon FACE kogub allkirju toetamaks õiglast jahinduspoliitika kujundamist Euroopas, kuna viimased Brüsseli poolt tulnud otsused pole olnud piisavalt objektiivsed ega faktipõhised.

Allkirja saab anda siin.

Allkirju kogutakse, kuna on üles kerkinud mitmed probleemid seoses jahipidamisega Euroopas. Järjest enam tuleb Brüsselist otsuseid, mis on oma olemuselt liiga karmid, kus pole arvestatud kõikide osapooltega või pole piisavalt tõendus- ja teaduspõhised. Kampaania eesmärk on üles tõsta ja lahendada neid probleeme, et saadaks aru saada, et jahipidamine on looduskaitse osa ning aitab bioloogilise mitmekesisust säilitada.

Kampaanial on üheksa põhilist nõudmist, mis on vajalik, et muuta jahindus ja looduskaitse õiglasemaks. Need nõudmised on järgnevad:

  1. Tahame bioloogilise mitmekesisuse poolest rikast Euroopat kõigile.
  2. Tahame, et looduspoliitika stimuleeriks jahimeeste looduskaitsetööd, sealhulgas ka kaitsealadel.
  3. Tahame, et Euroopa Liidu loodusseadus annaks tulemusi ökosüsteemide ja väikeulukite elupaikade osas, eriti märgaladel ja põllumaadel.
  4. Tahame objektiivsemat ja tõenduspõhisemat lähenemist jahindusele, sealhulgas ka piirkondlikule jahipidamisele.
  5. Tahame suurkiskjate populatsiooni täpseid hinnanguid, mis põhinevad sobivatel kriteeriumitel, ja menetlust nende loetellu kandmise muutmiseks loodusdirektiivi alusel.
  6. Tahame, et jahimehi tunnustataks osana looduskaitse lahendustest, mitte probleemidest.
  7. Tahame, et jahipidamist mõjutavad seadused ja otsused oleksid õiglased ja tooksid selget kasu ning et nad järgiksid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid.
  8. Tahame, et meie kultuuripärandit austataks, see on mitmekesise Euroopa tuleviku ja üksikisikute elu rikastamisel elulise tähtsusega.
  9. Tahame, et see teema viidaks päevakorrale rahvusvahelisel tasandil, sest Euroopa Liidul on tugev mõju globaalsel tasandil.

Vaata lähemalt leheküljelt Sign for hunting.