Soomlased uurisid pliimoona kasutamist ja selle keelamist

Soomlased uurisid pliimoona kasutamist ja selle keelamist

881
Pliimoon. Foto: erakogu

Soomlased uurisid kuidas suhtuvad Soome jahimehed pliid sisaldava moona kasutamisse ja keelamisse.

Uuringu koostasid Jani Peilikka, Jussi Partanen, Marko Svensberg ja Jari Pigg.

15. veebruaril keelatakse Euroopa Liidus igasugune pliimoona kasutamine märgaladel sileraudsest relvast. Järgneb ka vintraudsete relvade pliid sisaldav moona keelamine.

2005. aasta sügisel kasutas Soome põdraküttidest pliivaba moona umbes 17% (Stokke jt 2017).

Pliimoona sisaldus veres

Rootsis tehtud uurimuste põhjal on näha, et põdrahakkliha söönud inimeste veres oli plii sisaldus kaks kuni kolm korda kõrgem kui nendel, kes põdraliha ei tarbinud. (Bjermo 2013,Forsell 2014). Ka Norra uuring (Meltzer 2013) näitas, et punahirve hakkliha söönute (vähemalt kord kuus) plii sisaldus veres oli 31% kõrgem kui mitte söönutel.

Umbes 90% põdralihast Soomes (Kankainen 2014) kasutatakse ära jahimeeste ja nende pereliikmete poolt, järelikult on pliimoona keelamine kõige pealt küttide ja nende perede tervise huvides.

Plii kahjulikkus tervisele

Soomes on ajakirjanduses ja teistes infokanalites olnud väga palju juttu plii kahjulikkusest inimeste tervisele ja plii jääkidest ulukilihas. (Stokke 2017)

Uuringuid on tehtud küll vähe aga mõningad siiski on. Inglismaal (Cromie 2015) taheti teada, miks jahimehed ikkagi kasutavad pliimoona, hoolimata sellest, et nende kasutamine on keelatud ja terviserisk tõestatud. Põhjuseks toodi ennekõike asenduspadrunite kõrge hind, puudulik kättesaadavus ja halb efektiivsus.

Soomlased uurisid detsembris 2021. aastal milline on siis Soome sõralisi küttivate jahimeeste  teadlikkus ja suhtumine pliid sisaldava moona keelamisse. 2021. aasta sügisel küttis Soomes  valgesaba hirve, metskitse, kabehirve, põhjapõtra ja metssiga 36 501 jahimeest. 89,7% protsendil nendest oli olemas elektronposti aadress, nendele ankeet saadeti.

Vanuserühmas 25‒49 aastat oli pliivaba moona kasutajaid 1,3 korda rohkem kui vanuserühmas üle 50 aasta. 61% vastanutest oli teadlik plii mürgisusest. 21% oli plii mürgisusest täiesti eri meelt („Olen söönud plii moonaga kütitud põdraliha kogu elu ja ei ole mul häda midagi“). 58% oli seda meelt, et pliikuulide keelamine ei anna suurt midagi keskkonna säästmisele. 45% arvas, et ka plii keelamine ei avalda  suurt mõju nende tervisele kes ulukiliha tarbivad

Põder

Põdraküttidest vastas küsimustikule 9627 jahimeest ja nendest 46% kinnitas, et põdra tabamiseks kasutasid nad ainult või enamasti pliivaba kuuli. Kaliibritest kasutati enam 308 (48%), 30-06 (18%) ja 9,3 x 62 (17%).

Valgesaba hirv

Valgesaba hirve küttidest vastas küsimustikule 5201 jahimeest ja nendest 53% kinnitas, et hirve tabamiseks nendest natuke üle poole ehk 53% kasutas ainult või enamasti pliivaba kuuli. Kaliibritest kasutati enam 308 (61%), 30-06 (18%) ja 6,5 x 55 SE (6%).

Metskits

Metskitse küttidest vastas küsimustikule 5839 jahimeest ja nendest 49% kasutas ainult või enamasti pliivaba kuuli 49%. Kaliibritest enam kasutati 308 (52%), 30-06 (11%) ja 9,3 x 62 (3‒4%).

Üldkokkuvõtteks järjest rohkem jahimehi Soomes saavad aru plii kahjulikkusest ja pliivaba moona kasutamine on tunduvalt suurenenud võrreldes aastaga 2005.