Sissejuhatus Looduskalendri hundiloole

Sissejuhatus Looduskalendri hundiloole

2036
Hundid Raplamaal. Foto: erakogu

Käesolevaga avaldame oma hea partneri Looduskalendri lehel ilmunud Laura Kiiroja sulest pärineva loo. Jutt iseenesest on väga huvitav, nagu Laura lood ikka, aga toimetusele on arusaamatu loo alguses ilmunud kriitika EJSi kodulehel avaldatud lugude suhtes.

Meile heidetakse ette seda, et avaldame oma liikmetelt saabunud infot huntide kohta. Eessõnas räägib autor ”kibekiirest hundihirmu õhutamise perioodist”, mis jääb meile täiesti mõistetamatuks.

Tuletame siinkohal meelde, et Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehekülg on jahimeeste kogukonna infoportaal, kus avaldatakse infot jahimeestelt jahimeestele. See on meie kodu, kuhu on teretulnud ka kõik külalised. Kindlasti ei ole kogukonda mittekuuluvatel inimestel õigus otsustada selle üle, missugust infot me oma lehel avaldame.

Tegutseme avatud ühiskonna ja demokraatia põhimõtetel ja avaldame infot, sõltumata sellest, kas see meile või kellelegi teisele meeldib. Kontrollime alati algallikate olemasolu enne avaldamist. Väga palju lugusid ja fotosid, sh huntidest, on jäänud ka avaldamata. Just sellised, mida me ei pea eetiliselt või moraalselt sobivaks, vaatamata sellele, et see on pärit elust enesest.

Erinevat infot huntide kohta saabub palju. Ka praegu on ettevalmistamisel Pärnumaalt saabunud info kadunud koerte kohta. Oleme püüdnud enamiku meile saadetud kontrollitud infost avaldada. Peame seda normaalseks ja mitte vaenu õhutamiseks.

Alustavale hundiuurijale soovime kindlasti seda, et ta ei otsiks oma mõtlematu kriitikaga vastuseisu jahimeeste ja enda vahel, vaid pigem partnereid ja sõpru, et oma tööd tulevikus veelgi paremini teha. Sellised süüdistavad väljendused kindlasti koostööle kaasa ei aita. Kinnitame täiesti vastutustundlikult, et valdav enamik jahimeeste kogukonnast suhtub hunti austuse ja lugupidamisega. Samuti hindame teadlaste tööd meie suurkiskjate uurimisel. Näeme tänase põhiküsimusena mitte suurkiskjate probleemi, vaid teadlaste ja jahimeeste vahelist suhtlemisprobleemi. Et sellest üle saada peame kõik ühiselt pingutama ja miks mitte, ka vahel peeglisse vaatama.

Looduskalendris ilmunud lugu näeb SIIT.

EJS