Septembris toimub laskevõistlus “Muhu karikas”

Septembris toimub laskevõistlus “Muhu karikas”

1895
Foto: EJS

26. septembril kell 9 algab Koguva karjääris Muhus laskevõistlus “Muhu karikas “2020”.

Ajakava:

09:00 – 09:30 Kohaloleku ja relvaloa kehtivuse kontroll, rivistus, mandaat,
järjestuse loosimine.
09:30 – 09:45 Võistlejate ettevalmistused.
10:00 – 17:00 Laskmised.
17:00 – 19:00 Lõpetamine, autasustamine.

Võistlusklassid:

 •  Täpsuskütid (lahtise kirp-sälk ja dioptersihikuga) lasevad sihtmärke kaugustel 200,
  300 ja 500 m
 • Snaiprid (optilise sihikuga) lasevad sihtmärke kaugustel 300, 500 ja 700 m
 • Snaiper MAGNUM (optilise sihikuga kuni 8,6mm kaasa arvatud WinMAG .300,
  WinMAG .338) kaugustel 500, 700, 850 ja 1000 m
 • Võistkondlik arvestus: igas võistkonnas on 3 liiget: 2 täpsuskütti ja 1 snaiper
  (MITTE MAGNUM)
 • Snaiper MAGNUM võistlusklassis võisteldakse AINULT individuaalarvestuses

Osalejate piirarvud:

1) Kirp-sälk ja dioptersihikuga täpsuskütid
– Eel registreeritakse kokku kuni 30 osalejat (registreerimise järjekorras)
– Igast malevast ja osalevast organisatsioonist saab eel registreerida maksimaalselt kuni 5 täpsuskütti
– Võistkondlikku arvestusse lähevad võistluspäeva hommikul võistkondade esindajate poolt nimetatavad laskurid (iga osalev malev saab komplekteerida kuni 2 võistkonda)
– Soovi korral saab osaleda ka ainult individuaalarvestuses

2) Optilise sihikuga snaiprid:
– kokku eel registreeritakse kuni 30 osalejat
– igast malevast ja osalevast organisatsioonist saab eel registreeruda kuni 3 osalejat
– võistkondlikku arvestusse lähevad võistluspäeva hommikul võistkonna esindaja poolt nimetatavad laskurid (saab komplekteerida kuni 2 võistkonda)
– soovi korral saab osaleda ka ainult individuaalarvestuses

3) Snaiper magnum klassis registreeritakse maksimaalselt 20 võistlejat
– Snaiper MAGNUM klassis saab osaleda ainult individuaalarvestuses

Eritingimused:

1) Juhul kui osaleda soovijate eelregistreerimiseks saadetakse rohkem taotlusi kui eeldatud, pääsevad võistlema varem registreerumistaotluse esitanud võistlejad.
Mitte võistlema pääsenud võistlejatele antakse sellest viivitamatult teada.
2) Juhul kui mistahes võistlusklassis eel registreerub osalejaid vähem kui eeldatud, või mõni eel registreerunud võistlejatest loobub, saab Saaremaa malevaga kokkuleppel registreerida vabaks jäänud kohtadele täiendavaid individuaalvõistlejaid kuni 24.09.2020.
3) Enne võistlust normaaljooksu kontrollimist ei toimu: iga osaleja hoolitseb oma relva(de) täpsuse eest enne võistlusele tulekut ise.
4) Ühel ja samal võistlejal on võimalus osaleda erinevates võistlusklassides.

Registreerimine

Osalejate nimed teatada eelregistreerimiseks meili teel KL Saaremaa maleva operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülemale aadressil: ivo.turja@kaitseliit.ee.

Palume registreeruda võimalikult varakult kuid mitte hiljem kui 17.09.2020. Meili teel registreerunutele antakse tagasiside esimesel võimalusel, registreerimise lõpetamise järel antakse kõigile registreerunutele täpsustav tagasiside hiljemalt kolmapäeval, 23.09.2020.

Osalejate konfidentsiaalsuse tagamine: neid võistlejaid, kes ei soovi võistluste protokollis avaldada oma õiget nime, saab registreerimisel märkida võistlusprotokolli varjunimedega. Sel juhul korraldajad võistleja õiget nime ei avalda.

Täpsustavad küsimused telefoni teel: 58554489, 7179453, ivo.turja@kaitseliit.ee