Sel jahihooajal on kütitud 15 šaakalit

Sel jahihooajal on kütitud 15 šaakalit

1991
Foto: Flickr

2020/2021. jahihooajal on Eestis kokku kütitud 15 šaakalit.

27. jaanuari seisuga on enamik šaakaleid, üheksa, kütitud Läänemaal ning ülejäänud kuus Pärnumaal.

Tabel: Keskkonnaamet

Seoses JAHISe kasutuselevõtuga on šaakali vaatlusandmeid hakanud laekuma mõnevõrra enam, kuid siiski selgelt ebapiisavalt, et ainuüksi nende põhjal saaks arvukusdünaamikat jälgida. Niisiis on šaakali levikupildi ja erinevate territoriaalsete šaakalite (paarid või pesakonnad) arvu hindamisel kasutatud lisaks vaatlusandmetele ka küttimisandmeid ning spetsiifilise bioakustilise seire tulemusi.

Šaakali arvukus suurenes vahemikus 2012–2018, kuid 2019. aastal väljendas arvukus selget langust. Kui 2017/2018. jahiaastal kütiti 76 isendit, siis 2018/2019. jahiaastal vaid 26 ja 2019/2020. jahiaastal 7 isendit. Osaliselt võib langenud küttimise põhjuseks tuua kehvad lumeolud, kuid ainult ilmastikuga seda kindlasti põhjendada ei saa.

 

JAGA