Seakatk jõudis Euroopa südamesse

Seakatk jõudis Euroopa südamesse

2346
Foto: Flickr

Sigade Aafrika katk on sel poolaastal võtnud tõsiseid pöördeid ning levinud järjest enam Kesk-Euroopa riikidesse. Eile, 13. septembril tuvastati kaks taudileidu Luxemburgi lähistelt, mis tähendas esimest seakatku juhtumit Belgiale.

Belgia toiduohutusagentuur kinnitas 13. septembril sigade Aafrika katku nakatumist kahel metsseal, kes leiti Etalle külast Luxemburgi lähistelt, Prantsusmaa piiriäärselt alalt. Hetkel täpset katkuleviku põhjust ei ole teada, kuid ametnikud kahtlustavad, et taud levis riknenud toidu kaudu.

Belgia toiduohutuse agentuuri esindaja Jean-Sébatien Wahlini sõnul pole sigade Aafrika katku võimalik ära hoida vaktsiiniga. „Kui seakatk kandub mets- või koduseale, ei ole meil vahendeid, et seda välja ravida, mistõttu peame olema väga ettevaatlikud, et taud edasi ei leviks,“ selgitas Wahlin. „Seega peame tagama, et katkuleviku piirkonnas toimivale transpordile oleks kehtestaks ranged ohutusnõuded ning järgitaks bioohutuse nõudeid,“ tõdes ta.

Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni FACE peasekretär Ludwig Willnegger tõdes, et tegu on taas tõsise taudileviku puhanguga Euroopas. „FACE töötab pidevalt oma liikmete ja koostööpartneritega, et jahimehed mängiksid võtmerolli sigade Aafrika katu leviku tõkestamisel,“ selgitas Willnegger. „Esmatähtis on, et nii Euroopa, riigi kui ka regionaalsel tasandil tehtaks koostööd, et katku ohjata,“ lisas ta.

Seakatk on lisaks Eestile levinud ka Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhis, Ungaris, Rumeenias ja Bulgaarias. Viimane uus taudijuhtum oli 3. septembril Bulgaarias, mil tuvastati riigi kirdeosast Tutrakantsi farmist seitsmel seal katk. Kõik väikefarmis olnud isendid hukati.

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) Tõnis Kortsu sõnul on tegu tõsise juhtumiga Euroopa metsseapopulatsiooni suhtes. „Kuna seakatkule pole teadlased senini veel vaktsiini leidnud, siis ei ole paraku ükski riik taudi nakatumisest välistatud,“ selgitas Korts. „Mis aga jahimehed teha saavad, on rangelt bioohutuse meetmeid järgida, teha tihedat koostööd riigiga ning kogemusi jagada,“ lisas ta. „EJSi esindajad on SAKi kogemusi jaganud juba Tšehhis, Poolas, Bulgaarias, Soomes ja Brüsselis ning olnud eeskujuks nii õppematerjalidega kui ka riigisisese kommunikatsiooni arendamisel võitlemaks seakatku levikuga,“ sõnas tegevjuht.

 

TAUST:

  • Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.
  • Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.
  • Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.
  • Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.

Allikas: Pigprogress