Saarlastel on metssigade küttimismahust 25% veel täitmata

Saarlastel on metssigade küttimismahust 25% veel täitmata

2786

Selle aasta alguse seisuga oli Saare maakonnas ette nähtud 4400 metsseast kütitud 3311 ehk 75% minimaalsest küttimiskohustusest, täitmata on jäänud 25%.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles Saarte Häälele küttimisandmeid kommenteerides, et küttimiskohustuse täitmata jäämise tõenäosus on suur.

“Küttimata on veel 1089 siga ja kui arvestada, et viimasel kahel kuul on kütitud veidi alla 500 sea kuus, siis ilmselt jääme jänni. Arvestada tuleb ka sellega, et sigu jääb järjest vähemaks ja nende leidmine muutub raskemaks,” nentis ta. Kuningas lisas, et Saare maakonna jahindusnõukogu kinnitatud mahu, 3500 siga, täitmine on tõenäosem.

Küttimist kuude lõikes vaadates võib Kuninga sõnul tõdeda, et küttimismahu täitmise üks suur takistus oli septembrikuu, mil tekkis kohustus, et kõiki sigu tuleb sigade Aafrika katku suhtes uurida ja enne uurimistulemuse saamist ei tohi saagiga midagi teha. “See tekitas olukorra, kus jahimeestel ei olnud võimalik sigu küttida, sest neid polnud kusagil hoida. Kui ilmad külmemaks muutusid, suurenes ka kütitud loomade hulk,” märkis ta.