Saaremaal kaelustati hirvelehm

Saaremaal kaelustati hirvelehm

1510
Kaelustamise meeskond vasakult Arli Toompuu, Elar Vokksepp, Andres Maripuu, Martin Hein. Foto: SJS

Saaremaal kaelustati 13. detsembril Rahtla kandis hirvelehm, kes sai nimeks Aina.

Peibutussöödale tuli kolm hirve, kaks lehma ja vasikas. Kaeluse sai kaela hinnanguliselt 2,5 aastane loom. Kui tehnika alt ei vea, siis saame tema liikumist edaspidi jälgida. Hetkel on aga asi veel nii uus, et kuidas seda teha saame, selgub peale kaeluse korralikku tööle hakkamist.

Kaelustamise meeskonda kuulusid Martin Hein, Arli Toompuu, Elar Vokksepp, Andres Maripuu, Annaliisa Jalak, Toivo Lõhmus ja Aare Veetsmann.

Hirvede liikumise jälgimise mõte on jahimeeste peades ringelnud juba mitu aastat, aga suurem tõuge selle läbiviimiseks saadi septembris, kui SJS eestvedamisel kohtusid jahiseltside esindajad, Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet.

Kohtumisel sõlmiti kokkulepe, et SJS korraldab viie hirve kaelustamise. Esimene neist on kaeluse saanud, kui õnnestub, lisandub neli veel.

Uuringu eesmärgiks on koguda informatsiooni punahirvede liikumise ulatuse, kodupiirkonna suuruse, võimalike sesoonsete rännete ja elupaigakasutuse muutuste kohta. Sealjuures jälgitakse jahipidamisega kaasnevate häiringute mõju kaelustatud isendite liikumisele. Eestis ja teadaolevalt ka lähiümbruses punahirvesid telemeetriliselt jälgitud ei ole ning teadmised punahirvede kodupiirkonna suurusest ja kasutusest on väga puudulikud.

Kuna hetkel on käimas aktiivne jahihooaeg, siis palve jahimeestele, et kui näete valge kaelusega hirve, siis las ta läheb oma teed. 

Vaata ka ERRi kajastust siit.