Saare jahimeestele anti hundi küttimiseks kolm luba

Saare jahimeestele anti hundi küttimiseks kolm luba

2360
Foto: Flickr

Keskkonnaamet andis Saare maakonna jahimeestele väljaspool jahiaega hundi küttimiseks kolm luba.

Lümanda ja Üru jahipiirkondades võib 1.‒31. oktoobrini küttida kolm hunti. Hiiu maakonnas samaks perioodiks aga hundi küttimismahtu ei kehtestata.

Keskkonnaagentuuri 2018. a ulukiseire aruande lisa kohaselt on viimase kolme aasta jooksul intensiivse küttimise tulemusel huntide arvukus Saaremaal ja Hiiumaal langenud. Saaremaal on sarnaselt 2017. aastaga siiski suur hundi tekitatud kahjustuste hulk, Hiiumaal on fikseeritud üksikud juhtumid.

Arvestades Keskkonnaagentuuri ettepanekut, kahjustuste esinemise sagedust ja huntide arvukust on Keskkonnaameti sõnul põhjendatud mitte kehtestada 1. oktoobriks hundi küttimismahtu Hiiu maakonnas.

Jahieeskirja järgi võib hundile pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. novembrist jahiaasta lõpuni, v.a Hiiu ja Saare maakondades, kus võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni ning varitsus- või hiilimisjahti 1. märtsist kuni 31. märtsini.