Šaakali, haneliste ja sookurgede kahjud registreeritakse

Šaakali, haneliste ja sookurgede kahjud registreeritakse

2036
Foto: EJS

Eestimaa Talupidajate Keskliit kutsub oma liikmeid üles alanud hooajal kõiki šaakali ja haneliste ning sookurgede kahjusid registreerima, milleks on loodud keskliidu kodulehele vastav rakendus.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) tegevjuhi Kerli Atsi sõnul on vaja saada ülevaade, kui palju neid kahjusid kokku tekitatakse ning seejärel on võimalik paremini kavandada ka tegevusi kahjude vähendamiseks. „Lõime selle tarbeks koduleheküljele spetsiaalse rakenduse, mille abil on talupidajatel mugav nii kiskjate kui ka rändlindude kahjud registreerida“ ütles Ats. „Siiani lõid paljud käega ja nii ei tea me tänaseni, kui suure ulatusega tekitatud kahjud on. Loodame, et talunikud võtavad uue süsteemi omaks ja annavad senisest aktiivsemalt kahjudest teada“ lisas tegevjuht.

Aasta aastalt on suurenenud rändlindude arvukus ja koos sellega ka meie teraviljakasvatajatele tekitatud kahjud. Sama kehtib ka uue liigi šaakali kohta. Šaakal on väikeuluk, kes tekitab järjest enam kahjusid lambakasvatajatele ja muudab kohati lambakasvatuse raskeks kui mitte võimatuks. Samas ei hüvitata šaakali poolt tehtud kahjusid.

ETKL-i nõuniku Jaanus Põldmaa sõnul on igati mõistlik saada ülevaate tekitatud kahjudest. „Põllumajandus ei ole mitte ainult elustiil, vaid ikkagi  majandustegevus, millest maapered elatuvad,“ selgitas Põldmaa. „Me ei ole mitte kuidagi lindude või loomade vastu, vaid oleme oma tegevuse poolt. See on normaalne, et linnud-loomad tahavad süüa, küsimus on selles, kes kannab kahjud,“ lisas Põldmaa. „Me ei ole nõus, et talupidaja peab kahjud üksi kandma samal ajal kui loodus on meie ühisvara,“ täiendas ta.

Loodud rakenduse abil loodetakse kindlaks teha kahjude summa ja nende paiknemine üle riigi. Seejärel on võimalik nõuda nende kahjude õiglast hüvitamist.

ETKL on talupidajate vabatahtlik ühendus, mille peamine eesmärk on põllu- ja maamajandusliku ettevõtlusega tegelevate talude huvide esindamine  ja jätkusuutliku põllumajanduse edendamine. ETKL propageerib ka traditsiooniliste maakasutuse viiside viljelemist ja edendab maaelu. Liit on moodustatud 1989. aastal ja sellel on liikmeid üle kogu riigi.

Põllukahjusid oodatakse sisestama SIIN.