Rumeenias on tõsine probleem karudega, millele valitsus pole seni reageerinud

Rumeenias on tõsine probleem karudega, millele valitsus pole seni reageerinud

2440
Foto: Paolo Barbarini/Flickr

5. juunil korraldas maailma jahindusorganisatsioon CIC teadlaste, eluslooduse ekspertidega ning FACE esindajaga Bukarestis kohtumise, et paremini mõista Rumeenias valitsevat olukorda, kus karujahi keelamine on kaasa toonud hulga probleeme.

Nimelt on riigis viimasel aastal karurünnakud järsult sagenenud. Alates selle aasta algusest on see põhjustanud inimestele mitmeid vigastusi ja võtnud suisa kolm inimelu. Karujaht pole aga riigis lubatud, kuna keskkonnaminister keelustas 2016. aastal suurkiskjatele jahipidamise.

Rumeenias toimub ELi eelistumise raames täna, 6. juunil Euroopa ülemkogu konverents „Suurkiskjad – probleemid ja võimalikud lahendused“, kus ühe valupunktina arutatakse jahiseaduse ülevaatamist karujahi osas. Jahimeeste esindus on seal samuti kohal ning esitab ministritele ühisavalduse.

Jahiseaduse rakendamist lükatakse edasi, vajalik on kehtestada küttimismahud

Suurkiskjate jahikeelu tõttu on Rumeenias tohutul määral suurenenud inimeste ja metsloomade vahelised kokkupõrked. Sidusrühmad on juba varasemalt kokku leppinud muudatustes, mida aga pole siiani valitsuses täielikult rakendatud ning otsuse tegemist lükatakse pidevalt edasi.

Rumeenia maaelanikud nõuavad ministeeriumilt kohest tegutsemist, et rünnakute arv ei suureneks veelgi. CICi ekspertide kohtumisel lepiti kokku ühisavalduses, mida ka ministritele esitati. Avalduses rõhutati, et kohalik kogukond peab olema kaasatud sealsete liikide kaitsesse ja majandamisse.

Keskkonnaministeeriumil palutakse rakendada kokkulepitud ametlikku tegevuskava, mis sisaldab pruunkarude ja huntide populatsiooni haldamisel ja arvukuse reguleerimisel kehtestada vajalikud küttimismahud. CIC ja FACE olid kindlal arvamusel, et tegevuskava tuleb täies mahus rakendada ja kehtestada kiireloomulised küttimismahud. Jahimeeste, teadlaste ja ekspertide ühisavaldusega loodetakse võita ministrite jt otsusetegijate tähelepanu, sh ka teistes Euroopa riikides, kus suurkiskjate suurenev arvukus on probleemiks.

Lisaks julgustavad CIC ja FACE Rumeenia valitsust moodustama ELi suurkiskjate platvormi, kuhu oleks kaasatud ka kohalikud huvigrupid. See oleks ELile usaldusväärne partner, kellega saaks paremini suurkiskjate osas infot vahendada ning konfliktide lahendamisel kiirelt tegutseda.

Ühisavaldust (eng) on võimalik lugeda SIIT.