RMK korraldab taas jahilubade eesostuõiguse enampakkumise 

RMK korraldab taas jahilubade eesostuõiguse enampakkumise 

1640
Foto: EJS

RMK viib maikuus läbi jahilubade eesostuõiguse enampakkumise Kilingi-Nõmme, Kuressaare ja Väätsa jahipiirkondade kümnele jahialale jahipidajate leidmiseks.

Pakkumisi 2019-2020 jahihooajaks saab esitada 27. maini. Jahialadel on lubatud küttida suurulukitest põtra, metskitse, punahirve ning metssiga. Samuti saab küttida suurkiskjaid Keskkonnaameti poolt kehtestatud tingimustel ja väikekiskjaid.

RMK jahindustalituse juhataja Kalev Männiste sõnul oodatakse enampakkumisel osalema nii jahimehi-naisi kui jahiseltskondi, kes kasutaksid enampakkumisele minevat kümmet jahiala aastaringselt. „Lisaks neil aladel jahi pidamisele ootame, et enampakkumise võitjad panustavad teadusliku uurimis- ja seirematerjali kogumisse. Enampakkumise võiduga kaasneb ka väikekiskjate küttimiskohustus ja kobraste üleujutuste likvideerimise kohustus,“ lisas Männiste.

Jahilubade eesostuõiguse enampakkumine toimub elektroonilises hankekeskkonnas Mercell. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 27. mail 2019 kell 12. Rohkem infot enampakkumise kohta leiab siit.

Seekord pakutakse enampakkumise võitjatele võimalust jahilubade eesostuõigust pikendada. „See toimub avalduse alusel jahihooaja ehk aasta kaupa ning eeldab, et taotleja on korrektselt täitnud talle seatud kohustused,“ selgitas Männiste pikendamise võimalusi.