RMK korraldab jahilubadele enampakkumise

RMK korraldab jahilubadele enampakkumise

2643
Foto: RMK

RMK korraldab kirjaliku enampakkumise jahilubade võõrandamiseks Kilingi-Nõmme, Kuressaare ja Väätsa jahipiirkondade jahialadel.

Kirjaliku enampakkumise läbiviimine korraldatakse RMK juhatuse liikme 02.02.2017. a käskkirja nr 1-5/40 alusel.

Enampakkumisele pannakse kahte tüüpi jahiload:

  1. Juriidilisele isikule või füüsilisest isikust jahimehele müüakse ühe jahiala sõralistest suurulukite jahilubade ostu eesõigus 2017/2018 jahihooajaks. Jahiload võõrandatakse ostueesõiguse enampakkumise võitjale RMK jahindustalituse käskkirjaga kinnitatud hinnakirja alusel. Teenuse eesmärk on aastaringse jahipidamisvõimaluse pakkumine 12 jahialal jahimehele/jahiseltskonnale, kes soovib kompleksselt jahiala kasutada või ei oma piisavalt muid jahipidamisvõimalusi. Enampakkumise võiduga kaasneb jahialalt seireandmete ja kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumise, väikekiskjate, kobraste ning arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalne küttimiskohustus.
  2. Juriidilisele isikule või füüsilisest isikust jahimehele müüakse kolmepäevane jahilubade pakett, mille saab kokkuleppeliselt realiseerida ajavahemikus 1.oktoober 2017 kuni 31.jaanuar 2018.a. Jahilubade paketid sisaldavad konkreetse arvu soolises ja vanuselises jaotuses erinevate sõraliste jahilubasid. Enampakkumisele pannakse 1 jahiala 5 tähtajalist jahilubade paketti ostupiiranguteta. Teenuse eesmärk on laiendada RMK jahialadel jahipidamisvõimalusi ja pakkuda eelkõige firmadele ühisjahi korraldamise võimalust.

Jahilubade ostu eesõiguse või jahilubade paketi omandamine toimub kirjaliku enampakkumise korras. Pakkumused tuleb esitada 3. märtsiks 2017.a. RMK Ristipalo kontorisse Põlvamaal.

Enampakkumise korra ja lisad leiad siit.

Vaata lähemalt siit.