RMK korraldab jahialadele enampakkumise

RMK korraldab jahialadele enampakkumise

1593
Foto: EJS

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab elektroonilise enampakkumise RMK Kilingi-Nõmme, Kuressaare ja Väätsa jahipiirkonna jahialadele müüdavate 2023/2024 jahihooaja jahilubade eesostuõigusega omandamiseks

Enampakkumine viiakse läbi tuginedes jahiseaduse § 40 lg 3 punktile 1.

Juriidilistele isikutele või kehtivat Eesti jahitunnistust omavatele isikutele pannakse enampakkumisele RMK Kilingi-Nõmme jahipiirkonna 8 jahiala, Kuressaare jahipiirkonna 1 jahiala ja Väätsa jahipiirkonna 2 jahiala 2023/2024 jahihooaja jahilubade eesostuõigus. Enampakkumisele pannakse ka Kuressaare jahipiirkonna Mändjala jahialal ajaliselt määratletud kehtivusega suurulukilubade pakettide eesostuõigus 2023/2024 jahihooajal.

Elektroonilise enampakkumise dokumentidega saab tutvuda elektroonilises hankekeskkonnas Mercell. Elektroonilise enampakkumise tegemiseks tuleb siseneda hankekeskkonda Mercell ning leida 2023/2024 jahihooaja vastava jahipiirkonna jahiala või jahilubade paketi enampakkumine, vajutades enampakkumisel. Pakkumused tuleb vormistada Mercell hankekeskkonnas hiljemalt 20. veebruariks 2023. kella 12:00. Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta.

Juriidilise või füüsilise isiku elektrooniline pakkumus jahilubade paketi eesostuõiguse omandamiseks peab sisaldama järgmisi dokumente:

  •  pakkuja või juriidilise isiku poolt määratud jahimehe, kehtiv jahitunnistuse koopia (koopial peab olema tuvastatav jahitunnistuse kehtivusaeg);
  • juriidilise isiku poolt antud kehtiv lihtvolitus juriidilise isiku eest pakkumuse tegemiseks, kui pakkuja ei oma antud juriidilise isiku esindusõigust;
  • on tasutud pakutava jahiala või jahilubade paketi enampakkumise ettemaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb teha hankekeskkonnas vastava jahiala või tähtajalise jahilubade paketi pakkumus. Osalejad võivad teha pakkumisi kõigi enampakkumisele pandud eesostuõiguste kohta.

Elektroonilise enampakkumise korraldaja jätab endale õiguse:

  1. jätta võõrandamata antud jahiala jahilubade või tähtajalise jahilubade paketi eesostuõigus, kui enampakkumisele ei laekunud selle ostmiseks pakkumusi;
  2. lükata tagasi kõik alghinnast madalamad pakkumused;

Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post eesti@mercell.com.

Hanget puudutavad täpsustavad küsimused palun esitada kirjalikult kasutades Mercell hankekeskkonna e-posti („Suhtlus“).