Riigikogus arutati pliiteemat

Riigikogus arutati pliiteemat

1307
Foto: EJS

18. juunil toimus riigikogus jahimeeste toetusrühmas pliimoona teemaline arutelu, kus räägiti Euroopa Liidu poolt kavandatavat pliihaavalite keelustamisest märgaladel.

Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks keelustada kahe-kolme aasta pärast pliihaavlite kasutamine märgaladel. Riigikogu jahinduse toetusrühm arutas selle üleminekuga seonduvaid probleeme. Nii näiteks on segasevõitu märgalade määratlus ja samuti on arusaamatusi tõlgetega. Arutelus keskenduti nendele probleemidele, otsiti võimalikke lahendusi. Riigikogu töörühm pakkus välja ühe lahendusena Keskkonnaministeeriumis vastava komisjoni moodustamist, kes leiaks esilekerkinud küsimustele vastused.

Arutelul osalesid Riigikogu erinevate fraktsioonide liikmed, Keskkonnaministeeriumi ja EJSi esindajad.