Rahvusvahelise trofee-ekspertide nõukogu aastakoosolek Ungaris

Rahvusvahelise trofee-ekspertide nõukogu aastakoosolek Ungaris

309
Rahvusvahelise trofeeekspertide nõukogu. Foto: Anne Reitel

Rahvusvahelise trofee-ekspertide nõukogu (ITEB) korraline aastakoosolek toimus 13. juunil Ungaris Budakeszis.

Koosolekul osales 23 CIC seenioreksperti (STJ) 15 Euroopa riigist. Eestit esindasid koosolekul ITEB kaasesimees STJ Andres Lillemäe ja STJ Anne Reitel.

ITEB jälgib CIC-i trofeemõõtmise süsteemi (TES) toimimist, teeb otsuseid süsteemi
parendamiseks ning korraldab sertifitseeritud CIC-i mõõtjate koolitamist.

Selle aasta aastakoosoleku põhiteemade hulgas oli trofeede hindamise andmebaasi täiustamine. Rahvusvahelise jahitrofeede andmebaasi loomise üks kandvatest ideedest kümmekond aastat tagasi oli materjali kogumine võimaldamaks teadlastel teostada andmebaasi koondatud info põhjal akadeemilist uurimistööd ja statistilisi analüüse ulukipopulatsioonide seisundi ja ajaliste muutuste kohta. Selline eesmärk eeldab võimalikult suurt ja sisukat andmemahtu, mis lisaks trofeede põhiandmetele sisaldaks ka bioloogilist lisainfot.

Hetkeseisuga sisaldab CIC-i trofeemõõtmise andmebaas (Trophy Evaluation Database, TED) juba üle 38 000 mõõtmise enam kui 30 riigist, aga eesmärgi nimel oleks vaja oluliselt enamat. Tulemusliku andmebaasi eelduseks on trofeemõõtjate ühtne koolitamine ja andmete kogumise ühetaolisus nii kvaliteedis kui sisus. Eesmärgi nimel on töö juba käimas. Mõõtjatele on loodud võimalus andmeid arvutustabelite sisestamise kaudu hulgiimportida.

Järgmise sammuna hakkab TES tegema koostööd riiklike andmebaasidega, uurides võimalust importida kolmandate isikute andmeid otse CIC-i andmebaasi, mis suurendaks hüppeliselt andmemahtu, laiendades seeläbi potentsiaalsete uuringute ulatust. Jätkuvalt tegeldakse andmebaasi tehnilise täiustamisega.

Koosolekul arutati andmebaasi rahastamise võimalusi. Selles osas tehtud otsused jõustuvad 01.01.2024. Trofeehindamise valdkonnas tehti trofeemõõtjatele olulised otsused mitmete hindamisjuhendite ja töömaterjalide muutmise kohta.

Koosolekul:

  • kinnitati põdrasarvele mahahindluspunktide andmise uus kord;
  • otsustati hiina vesihirve hindamisjuhendi muutmine ja sellest tulenevalt hiina vesihirve ja muskushirve hindelehtede eraldamine;
  • võeti vastu Eesti delegatsiooni poolt ettevalmistatud ettepanek aasia vapitite süstemaatika korrastamiseks TES süsteemis ning sellest tulenevalt anti CIC-ile tööülesanne vastavate hindelehtede muutmiseks;
  • otsustati valgesabahirve uue meetermõõdustikus hindelehe tegemise vajadus ja määrati CIC-ile tööülesanne;
  • moodustati töögrupp, kes hakkab tegelema Eesti delegatsiooni poolt ette valmistatud aasia metskitse süstemaatika korrastamisega TES süsteemis ja tehti muudatus siberi metskitse hindamisjuhendis;
  • moodustati töögrupp kiskjate nimekirja korrastamiseks TES süsteemis.

Järgmise aastakoosoleku võõrustajaks kinnitati Rumeenia.

Anne Reitel
CIC STJ