Rahvusvaheline märgalade päev

Rahvusvaheline märgalade päev

115
Soomaa rahvuspark, Kuresoo raba laukad. Foto: erakogu

2. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva. Sel aastal on fookuses märgalad ja inimeste heaolu.

See kuupäev tähistab märgalade konventsiooni vastuvõtmise päeva 2. veebruaril 1971. aastal Iraanis Kaspia mere kaldal asuvas Ramsari linnas.

Ka Eesti on rikas märgalade poolest. Meie märgalad on sood, üleujutatavad jõeluhad, jõed ja järved, madal rannikumeri, rannaniidud ja roostikud ja teised looduslikud alaliselt või ajutiselt märjad alad.

Märgalade päeva eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu märgalade kaitse ja targa kasutamise olulisusele. Märgaladeks nimetatakse kooslusi, milles on peamiseks taimede ja loomade elutingimuste kujundajaks vesi: jõed ja järved, madalsood ja rabad, üleujutatavad niidud, märjad metsad ja madalad merealad. Rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimestikku kuulub 2083 märgala, neist 17 asub Eestis. Siinsete rahvusvahelise tähtsusega märgalade kogupind hõlmab 304 778 hektarit, neist tuntuimad on Matsalu, Vilsandi ja Soomaa rahvuspargid ning Alam-Pedja, Peipsiveere ja Endla looduskaitsealad.

 

JAGA