PRESSITEADE: Väliskülalistest veelinnujahimehed osalevad linnugripi seires

PRESSITEADE: Väliskülalistest veelinnujahimehed osalevad linnugripi seires

2047
Foto: Jahmie Hannigan/Flickr

Alanud linnujahihooajal jätkub riigipoolne metslindude seire, mille tarbeks koguvad valdavalt külalisjahimehed kütitud veelindudelt proove. Seire on vajalik, et uurida lindude gripi võimalikku levikut Eestis.

„Riikliku loomatauditõrje programmi raames uurib Veterinaar- ja Toiduamet ka sellel aastal lindude gripi võimalikku levikut kütitud või püütud metslindudelt,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup. „Proovid kogutakse jahimeeste abiga rändeperioodil ning selleks võetakse kloaagi tampooniproove viroloogiliseks uurimiseks,“ selgitas ta.

Hukkunud metslindudelt (eelistatavalt veelindudelt) koguvad jahimehed samuti kloaagi tampooniproove või organproove viroloogiliseks uurimiseks. Plaanis on koguda 200 proovi.

„Ka sellel aastal on jahikülalisi vastu võtvad jahikorraldajad andnud nõusoleku programmis osaleda,“ selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuht Tõnis Korts. „Väliskülalistest veelinnujahimehed osalevad uurimisprogrammis meelsasti ja võtavad kütitud lindudelt proove, kuna nad mõistavad uurimisprogrammi rahvusvahelist tähtsust,“ lisas tegevjuht.

2017. aastal oli metslindude uurimisel VTA olulisim partner EJS, kelle liikmete kaasabil õnnestus seire edukalt läbi viia. Eelmisel aastal kogusid jahimehed samuti 200 proovi. EJSi juhatus on otsustanud, et kaasaaegne jahindus põhineb teaduslikel alustel, mistõttu osaleb EJS paljudes teadusprojektides. Nii näiteks koguvad jahimehed proove marutõve järelkontrolli, sigade Aafrika katku ning kurtumustõve uurimiseks.

Lindude gripp on väga nakkav ja ägedalt kulgev uluk- ja kodulindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas lindude gripp (peamiselt H5N8), mistõttu on ka eestlastel põhjust ettevaatuseks.