PRESSITEADE. Sokkude jooksuajal tasub liikluses ettevaatlik olla

PRESSITEADE. Sokkude jooksuajal tasub liikluses ettevaatlik olla

3776
Sokk traataeda ületamas. Foto: Kaarel Roht

Seoses peagi algava aasta looma, metskitse, jooksuajaga kutsub Eesti Jahimeeste Selts (EJS) kaaskodanike üles ettevaatusele liikluses.

„Jooksuajal suureneb sokkude aktiivsus oluliselt, mistõttu võivad nad ootamatult sõiduteele ilmuda, ka päevasel ajal“, selgitab EJSi tegevjuht Tõnis Korts. „Ehkki sokk on oluliselt väiksem kui näiteks põder, võib kokkupõrge loomaga olla siiski väga tõsiste tagajärgedega mõlemale osapoolele“, kommenteeris tegevjuht ja lisas, et „seetõttu kutsumegi liiklejaid olema ettevaatlikud“.

„Jooksuaeg on metskitsel peagi algamas, esimesed märgid sellest ilmnevad juba praegu – juunis – mil nad hakkavad rohkem liikuma ja kaaslast otsima“, selgitas EJS-i tegevjuhiabi Kaarel Roht. „Sokud liiguvad üldjuhul kindla eesmärgiga ja isegi loodusesse paigaldatavad tõkked ei takista neid eesmärki saavutamast“, põhjendas Roht.

Metskits on loodusorganisatsioonide poolt valitud 2017. aasta loomaks. Praegu on Eestis hinnanguliselt 80 000‒100 000 metskitse. Suure arvukuse korral tekitab metskits kahjusid metsa- ja põllumajandusele. Kokkuleppel riigi ja maaomanikega reguleerivad jahimehed nende arvukust ja hoiavad seda tasakaalus.

Eesti Jahimeeste Selts on esindusorganisatsioon, mis ühendab 11 000 jahimeest üle Eesti. Seltsi kuulub 92 piirkondlikku jahiseltsi. EJS tegeleb riigi tasandil jahimeeste huvide esindamisega, ühistegevuse korraldamisega, säästliku jahinduse edendamisega, jahikultuuri ja traditsioonide hoidmise ning arendamisega. Samuti tegeleb EJS riigiga sõlmitud lepingu alusel Eesti jahimeeste üle arvestuse pidamise ja jahipidamisõigust andvate dokumentide väljastamisega.

Lisainfo:
Tõnis Korts
Eesti Jahimeeste Selts
tegevjuht
tel 511 8673
tonis.korts@ejs.ee