PRESSITEADE: Seakatku nakatanud isendite arv on tunduvalt vähenenud

PRESSITEADE: Seakatku nakatanud isendite arv on tunduvalt vähenenud

2169
Foto: Flickr

Eesti Jahimeeste Seltsil (EJS) ilmus aastaraamat, millest selgub, et sigade Aafrika katku leiud on mullu üle poole võrra vähenenud.

„Seakatkuga nakatanud isendite arvu vähenemine näitab taudi mõningast taandumist, ent viitab ka suurele laastamistööle populatsioonis,“ selgitas EJSi tegevjuht Tõnis Korts. „Oleme endiselt kindlal seisukohal, et kuni seakatku pole välja tõrjutud, tuleb jätkuvalt hoida metssigade madalat arvukust,“ lisas ta.

Kokku uuriti 2018. aastal sigade Aafrika katku 4961 isendil, neist 284 tuvastati seakatk, 267 nakatunut olid kütitud ning 17 leiti surnuna või hukati tauditunnuste tõttu. Võrreldes varasematega aastatega on taudijuhtumid tunduvalt vähenenud. Kui 2016. aastal oli SAK positiivseid metssigu 1568 ja 2017. aastal 866, siis mullu oli neid 284.

Aasta

Uuritud metssigade arv

SAK pos metssigade arv

neist SAK viiruse leiuga 
metssigade arv

2014

1056

73

73

2015

9565

1095

1005

2016

15 978

1570

1277

2017

9574

866

590

2018

4961

284

58

Tabel 1. SAK-ile uuritud ja neist positiivsete ning viirusele positiivsete metssigade arv 2014.–2018. aastal. Allikas: Veterinaar- ja toiduamet

Katku nakatanud isendeid leiti 2018. aastal enim (82) Saaremaal ja Harjumaal (52), kõige vähem (3) aga Võrumaal. Endiselt on ainukesena seakatkust vaba vaid Hiiumaa.

 

Maakond (proovivõtukoht)

Kokku SAK positiivseid loomi

Kütitud

Surnuna leitud/hukatud

Harju maakond

52

47

5

Hiiu maakond

0

0

0

Ida-Viru maakond

9

9

0

Jõgeva maakond

11

11

0

Järva maakond

7

7

0

Lääne maakond

27

20

7

Lääne-Viru maakond

12

12

0

Põlva maakond

6

3

3

Pärnu maakond

21

21

0

Rapla maakond

19

19

0

Saare maakond

86

85

1

Tartu maakond

17

17

0

Valga maakond

5

5

0

Viljandi maakond

9

9

0

Võru maakond

3

2

1

KOKKU

284

267

17

Tabel 2. Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2018. aastal. Allikas: Veterinaar- ja Toiduamet

2014. aastast on SAKi farmidest eemale hoidmiseks rakendatud rangeid bio-ohutusnõudeid ning metssigade populatsiooni vähendamise tulemusena on SAKi levik meie metsades pidurdunud. 2018. aastal ei leitud ühtegi katkujuhtumit farmist. Nelja aastaga on ära tehtud suur töö ning selle tulemusel on SAKi farmidesse leviku risk vähenenud. Metssigade küttimisega on oluliselt vähendatud metssigade arvukust. Võrreldes 2014. aastaga, mil SAK jõudis Eestisse, on metssigade arvukus meie metsades vähenenud ca 6 korda.

Aastaraamat on kättesaadav EJSi kodulehel. Aastaraamatust leiab Eesti Jahimeeste Seltsi möödunud aasta tähtsamad tegemised, aga ka ülevaate jahimeeste vanuselisest jaotusest, välisriigi kodaniku jahitunniste statistikast, infosüsteemidest, Eesti jahiulukitest jm.