PRESSITEADE: Jahimehed võitlevad linnugripi vastu

PRESSITEADE: Jahimehed võitlevad linnugripi vastu

2970
Foto: Karolin Lillemäe

Eesti Jahimeeste Selts (EJS) osaleb riikliku loomatauditõrje programmi raames korraldatavas linnugripi seires. Selle käigus koguvad jahimehed kütitud veelindudelt 200 proovi.

„Linnugripp on saanud üheks kaasaja globaalprobleemiks, mis ei tunne riigipiire. Jahimehed on ressursi kasutajatena ja kaitsjatena huvitatud, et lindude populatsioonid oleksid terved ja elujõulised, mistõttu anname oma panuse riikliku loomatauditõrje programmi täitmisele,“ ütles EJS-i tegevjuht Tõnis Korts.” “Märkimisväärne on, et vabatahtlikkuse alusel koguvad suure osa proovidest jahikülalisi võõrustavad organisatsioonid”, lisas Korts.

Lindude gripi uurimiseks võetakse hiljuti hukkunud või kütitud linnult proovid vastavalt juhendile. Proovid toimetatakse maakondlikesse veterinaarkeskustesse, kust nad saadetakse analüüsimiseks edasi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tartu laborisse.

„Nii nagu sigade Aafrika katku tõrjel, on ka linnugripi seires jahimehed asendamatud partnerid,“ kommenteeris olukorda VTA loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup. „Jahimeestelt ootame sel hooajal linnugripi analüüsimiseks 200 proovi, mis võetakse valdavalt riskigruppi kuuluvatelt kütitud ja hukkunud hanelistelt,” lisas ta.

Lindude gripp on väga nakkav ja ägedalt kulgev uluk- ja kodulindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas lindude gripp (peamiselt H5N8), mistõttu on ka eestlastel põhjust ettevaatuseks.

Lisainfo
Tõnis Korts
EJS-i tegevjuht
511 8673