PRESSITEADE. Jahimehed lisasid Eesti jahinduse heale tavale maaomandit puudutavad sätted

PRESSITEADE. Jahimehed lisasid Eesti jahinduse heale tavale maaomandit puudutavad sätted

3936
Fotod: Andra Hamburg

PRESSITEADE
EESTI JAHIMEESTE SELTS
25.05.2017

25. mail toimunud Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) üldkoosolekul otsustasid jahimehed täiendada Eesti Jahinduse Head Tava kahe maaomandit puudutava sättega.

Heale tavale lisati punktid, mille järgi tuleb jahti pidada selliselt, et maaomaniku varale ei tekiks jahipidamise käigus mingisugust kahju ning jahinduslikes küsimustes tuleb maaomanikuga rohkem koostööd teha. Eesti Jahinduse Hea Tava võeti esmalt vastu EJS-i volinike koosolekul 16.04.2014.

„See oluline täiendus aitab kaasa senisest rohkem huvigruppide vahelisele koostööle ja paremini lahendada esilekerkivaid küsimusi“, põhjendas EJS-i presidendi Margus Puust tehtud muudatusi. Puusti sõnul on hea tava muutmise ettepanek pärit jahimeeste ümarlauast maaomanike esindusorganisatsiooniga.

Lisaks hea tava täiendamisele tegi EJS-i president üldkoosolekul ülevaate EJS-i eelmise aasta tegevustest ja olulisematest sündmustest. Samuti arutati koosolekul ulukiloendusega seonduvat, räägiti uutest IT-lahendustest ja tunnustati parimaid jahimehi.

„Eesti jahinduse hea tava järgimine on jahimeeste seas üks olulisemaid prioriteete“, selgitas EJS-i tegevjuht Tõnis Korts. „See näitab, et jahindus lähtub eelkõige eetilistest põhimõtetest“, lisas ta.

Eesti Jahimeeste Hea Tava väljendab neid eetilise jahipidamise põhimõtteid, mida Eesti jahimehed peaksid järgima ja järgivad. Sellel ei ole seaduse jõudu, aga see on organiseerunud jahimeeste omavaheline kokkulepe selle kohta, milline peaks kestlik jahindus olema.

Eesti Jahimeeste Selts on esindusorganisatsioon, mis ühendab 11 000 jahimeest üle Eesti. Seltsi kuulub 92 piirkondlikku jahiseltsi. EJS tegeleb riigi tasandil jahimeeste huvide esindamisega, ühistegevuse korraldamisega, säästliku jahinduse edendamisega, jahikultuuri ja traditsioonide hoidmise ning arendamisega. Samuti tegeleb EJS riigiga sõlmitud lepingu alusel Eesti jahimeeste üle arvestuse pidamise ja jahipidamisõigust andvate dokumentide väljastamisega.

 

Lisainfo:
Tõnis Korts
Eesti Jahimeeste Selts
tegevjuht
tel 511 8673
tonis.korts@ejs.ee