PPA: Jahimeestele muutub relvaloa taotlemine lihtsamaks

PPA: Jahimeestele muutub relvaloa taotlemine lihtsamaks

882
Foto: EJS

Aprilli teises pooles muutub relvaloa taotlemine politsei iseteeninduskeskkonnas jahimeeste jaoks lihtsamaks.

Sellest ajast ei pea enam jahipidamiseks relvaluba ja paralleelrelvauba või jahirelva ostmiseks seotusluba taotledes ise jahitunnistust esitama. Lubade taotlemisel, muutmisel ja pikendamisel teeb politsei jahitunnistuse kontrolliks ise päringu Eesti Jahimeeste Seltsi andmekogusse JAHIS.

Kehtiva jahitunnistuse olemasolul lisatakse taotlusele jahitunnistuse number ja kehtivuse kuupäev automaatselt. Kui taotlejal puudub kehtiv jahitunnistus, kuvatakse talle sellekohane teave ning taotluse esitamine ei ole võimalik. Seeläbi muutub jahimeestel relva- ja soetuslubade taotlemine kiiremaks ning mugavamaks, kuna vajalik info liigub ise andmekogude vahel ning taotleja ei pea hakkama seda ise käsitsi lisama.

Iseteeninduskeskkond hakkab automaatseid päringuid tegema hiljemalt aprilli lõpus ning sellest saab iseteeninduskeskkonda kasutades aru selle järgi, et jahitunnistust puudutavad väljad on automaatselt täidetud. Seni ajani tuleb jahitunnistus lisada käsitsi.

Eesti Jahimeeste Selts koostöös erinevate riigiasutustega arendab infosüsteemi Jahis, et muuta jahimeestele asjaajamine lihtsamaks. Üks järjekordsetest arendustest on Politsei- ja Piirivalveameti poolt välja arendatud süsteem relvaloa taotlemisel ja pikendamisel.

Politsei- ja Piirivalveamet