Põnev fakt hundi liikumisest

Põnev fakt hundi liikumisest

582
Foto: Flickr

Huntide liikumist on uuritud üsna palju ja teadlastel on selle kohta suhteliselt hea ülevaade. Viimastel kümnenditel on aktiivselt kasutatud telemeetriat ja see on teadmiste pagasisse tublisti lisa toonud. Ka Eestis on mitmes paigas rahvusloomale paigutatud GPS-saatja ja nii on ka kodumaised teadmised huntide liikumise kohta olemas.

Sõltuvalt isendist, kas tegemist on karja liikmega või väljaspool karja oma elu elava isendiga, on liikumised erinevad.

Eesti Jahimeeste Seltsil on tänu jahimeestele ja andmebaasile Jahis olemas järjest paremad andmed ulukite kohta. Jahimeeste eesmärk on muuhulgas ka teadmiste ja teaduspõhise jahinduse arendamine, seega on andmete kogumisel ja nende analüüsil oma kindel ja tähtis roll.

Lamba kõrvamärk hundi väljaheites

Üks põnev fakt hundi liikumise kohta pärineb samuti Jahise andmebaasist. Jahimees Tarmo Arak leidis eelmise aasta septembri keskel Vambola jahiseltsis Viljandimaal hundi elutegevuse jälje, mille olemasolu fikseeritakse jahimeeste infosüsteemis. Hundi tegevus fikseeritakse siis, kui kohatakse hunti või leitakse tema tegevuse jäljed, olgu selleks siis käpajälg või ekskremendihunnik.

Antud juhul oli tegemist hundi väljaheitega, kust turritas välja kollane lamba kõrvamärk. Elutegevuse jälg jäädvustatakse fotona ja kantakse koos vajalike lisaandmetega andmebaasi Jahis, kust juba edasi teadlased, ulukiseirajad ja teised, kellele see on vajalik, saavad teha uurimusi, analüüse jms.

Kuna lamba märk sisaldab vajalikke andmeid, siis on avalikku andmebaasi kasutades võimalik välja selgitada, kust see loom pärineb. Selle looma kodukoht oli Valgamaa Tõrva vald Jõgeveste küla. Andmebaasis on olemas ka täpsemad andmed, kaasa arvatud koordinaadid.

 

Hundi ekskrement lamba kõrvamärgiga. Foto: Tarmo Arak/andmebaas Jahis

Kui võrrelda lamba asukohta ja tema numbrit sisaldavat hundi ekskremendihunnikut, siis linnulennuline kaugus nende vahel on 21 kilomeetrit. Seega võib kindlalt väita, et see konkreetne hunt liikus suhteliselt lühikese ajaga päris pika vahemaa.

Hundi teekond linnulennult Jõgeveste külast Roosillale – 21 km.

Ühe andmekirje alusel ei saa mingisuguseid põhjapanevaid järeldusi teha. Aga samas on tegemist äärmiselt tähelepanuväärse ja põneva faktiga, mis annab nii jahimeestele, lambakasvatajatele kui ka teistele hundi käekäigu vastu huvi tundvatele inimestele mõtteainet.