Põlva Jahiseltsi suur ühisjaht

Põlva Jahiseltsi suur ühisjaht

1826
Fotod: Sille Lepind

29. oktoobril toimus Põlva jahiseltsi Valgjärve jahipiirkonnas suur ühisjaht. Osalejaid oli tulnud Põlva- Võru ja ka Harjumaalt.

Koguneti Cantervilla lossi juures. Päeva sissejuhatava osa tegi Valgjärve jahtkonna esimees Risto Hausenberg, kes tutvustas päevakava ning kordas üle jahi ohutusnõuded ja info kütitavate ulukite kohta. Järgmisena sai sõna Põlva jahiseltsi esindaja Tiit Rammul, kes rõhutas jahimeeste omavahelise hea läbisaamise tähtsust ning üldist jahimeeste mainet ühiskonnas. Päevakajalistest teemadest puudutati ka langustrendis olevat põdra populatsiooni ning valiklaskmise teemat. „Tungiv soovitus oli mitte küttida põdravasikate arvelt suuri loomi ehk põhikarja. Kuna põdralehmade viljakuse näitajad on viimastel aastatel langustrendis ning järelkasv on napp, peab põdra majandamisel küttima õigeid loomi järgides soovituslikku küttimisstruktuuri ning valiklaskmise põhimõtteid,“ rääkis Rammul.

Samuti oli Rammul mures Põlvamaal leviva seakatku pärast ning julgustas kõiki jahimehi rohkem metssigu küttima. Eesti jahimeeste seltsi poolse tervituse edastas ka Andres Lillemäe, kes märkis ära kui oluline on kestliku jahipidamise kättesaadavus kõigile, kes seda soovivad. „Kuna on inimesi ja organisatsioone, kes on täielikult jahindusega seonduva vastu, siis kõige tähtsam meil kui jahimeestel on tarvis seljad kokku panna, sest ühtsuses peitub jõud,“ märkis Lillemäe.

Jahipäeva jooksul tehti kaks aju. Esimesest ajus nähti mõningaid metssigu, kuid seekord oli sigadel rohkem õnne. Lõunapausil koguneti taas Cantervilla lossi juurde, kus pakuti maitsvat suppi ning pirukaid. Teises ajus õnnestus tabada põdrapull ning üks metsseapõrsas.

Päev lõpetati Cantervilla lossis õhtusöögi laua taga. Vaatamata kehvapoolsemale ilmale oli päev meeleolukas ning rõõmu pakkuv. Kuulutati välja ka jahikuningas, kelleks oli Kuldar Kukk Saverna jahipiirkonnast. Kuldaril õnnestus küttida piikidega põdrapull.

Päeva võttis kokku Põlva jahiseltsi pealik Tiit Rammul, kes tänas kõiki jahipiirkondasid tubli töö eest maaomanikega lepingute sõlmimise ning jahipäeval osalemise eest. Kuna antud üritus on aastate pikkune traditsioon siis järgmise jahi korraldaja leidmisega raskusi polnud. Õhtusöögilauas teatas Kõlleste jahipiirkond, et korraldab 2023. a Põlva jahiseltsi suure ühisjahi.