Põlva jahimehi tituleeriti aasta kohaliku elu edendaja tiitliga

Põlva jahimehi tituleeriti aasta kohaliku elu edendaja tiitliga

2103
Jahinduse huviring Põlvas. Foto: erakogu

Põlvamaa Kanepi valla jahimehi tunnustati aasta kohaliku elu edendaja tiitliga.

Aasta kohaliku elu edendajaks nimetati MTÜ Põlgaste Jahtkond. MTÜ õppepäevadel tutvustatakse jahinduse, metsaolustiku ning loomadega seonduvat. Põlgaste metsasõprade maja on saanud täiesti uue ilme. Kanepi valla noortele korraldati jahinduse huviring. Maja renditakse välja ka koosolekute pidamiseks ja muudeks sündmusteks. Jahtkonda kuulub 30 jahimeest.

Tunnustamiseks esitati 32 kandidaati erinevatesse kategooriatesse. Kanepi valla aunimetused antakse välja mitmes kategoorias: aasta aukodanik, aasta tegija, aasta kohaliku elu edendaja, aasta kultuurielu edendaja, sportlane, ettevõtja, külaelu edendaja, hariduselu edendaja ja vabatahtlikku töö edendaja . Kanepi vallavolikogu otsustas anda tänavuse valla aukodaniku tiitli Heino Tartesele, kelle panus lõõtspillimuusika propageerimisse Eestis on tähelepanuväärne.

Kanepi valla tunnustuste andmise eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Kanepi valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning valla maine arendamisele. Tunnustused antakse üle Kanepi valla tunnustusüritusel 21. veebruaril Krootuse külakeskuses.