GALERII! Põltsamaal toimus volikogu koosolek

GALERII! Põltsamaal toimus volikogu koosolek

3319
2019. aasta volikogu koosolek Põltsamaal. Fotod: EJS

Eesti Jahimeeste Seltsi volikogu koosolek toimus 18. aprillil Põltsamaa kultuurikeskuses. Pärast koosolekut avati ka pidulikult 13. vabariiklik jahitrofeede näitus.

Koosoleku juhatas sisse president Margus Puust, kes tänas nii volinikke kui juhatuse liikmeid tegusa aasta eest. Samuti pani ta südamele ja palus olla tähelepanelik põdra küttimise osas.

Koosoleku juhatajaks valiti asepresident Priit Piilmann ja protokollijaks Lea Truska. Volinike koosoleku päevakorras oli kaheksa punkti. Kohal oli 161 delegaati või volitatud esindajat 205 delegaadist.

Tunnustati tublimaid jahimehi

Esimese punktina kinnitati päevakord. Seejärel andis EJS president Margus Puust üle tunnustusavaldused. Vapimärgi Metsis said: Harri Valdmann jahinduslikku teadustöö panuse eest ja Arvi Lepisk nii pedagoogilise jahindusliku töö kui ka muu panuse, nt trofeeasjanduse arendamine eest.

Edasi andis president üle teenetemärgid Ilves. Ilvese väärilised olid: Enn Lehtma, Tarmo Tuvikene, Priit Vahtramäe ja Andres Kägu. Samuti said Ilvese tunnustuse Uno Kask, Raimo Soomre, Hillar Pikk, Urmas Salmu, Rain Raudsepp, Ene Karelson, kes saavad tunnustusavaldused kätte 9. novembril Pärnumaa Jahimeeste Liidu juubelil. Ilvese teenetemärk omistati ka: Jaan Kivisalule, Peeter Järvamägile, Andres Rõõmusele, Aivar Viilupile, Aldo Laidile, Andrus Nadelile, Hugo Petersonile, Indrek Valnerile, Priit Karule, Andres Maripuule, Raivo Kesklale, Gennadi Bondarevile, Rudolf Pervuninile, Ralf Burgile, Ever Kattusele, Sulev Pollile ja Eduard Vitkarile. Urmas Tekkelile ja Ants Järvmägile anti teenetemärgid kätte Valgamaa Jahimeeste Ühistu üdkoosolekul. Samuti said teenetemärgid eelnevalt kätte Aare Ader, Tiit Leenurm ja Enn Rosenthal.

Räägiti aasta tegemistest, eelarvest ning kinnitati majandusaasta aruanne

Edasi tuli Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst ning EJSi tegemistest. Vaata ettekannet siit.

Samuti kinnitati EJS 2018. a majandusaasta aruanne ning määrati 2019. aastaks audiitor. Selle teema kandis ette tegevjuht Tõnis Korts. Ta tutvustas volinikele ka 2019. a eelarvet. Mõlemad päevakorra punktid kinnitati volinike poolt ühehäälselt. Kuna küsimuste esitamise võimalus oli eelnevalt volinikele antud ja mõlema osas esitati põhjalikud selgitused, siis kohapeal küsimusi ei esitatud.

Tegevjuht tegi ka ülevaate jahiohutuse aasta tegevustest ehk EJSi tegevuskavast. Tegevuskava on avaldatud ka koduleheküljel. Lisaks tutvustas tegevjuht ka EJSi meediaplaani.

Tehti ülevaade IT süsteemidest

EJSi IT lahendustest ja nende rakendamisest kõneles IT projektijuht Karri Urban. Urban andis ülevaate, mis on aasta jooksul tehtud. Samuti oli projektijuht lahkelt nõus infosüsteeme edaspidi tutvustama tulema või inimesi koolitama. Samal teemal kõneles ka juhatuse liige ja Tartumaa volinik Jaak Volmer. Ta puudutas Jahise praktilist poolt ja rõhutas selle olulisusele meie seltsi arengus. Volmer selgitas ka, et kes ei soovi elektroonilistele jahilubadele üle minna, võivad jätkata ka paberlubadega.

Samuti tegi Volmer üleskutse, et järgmisest hooajast tuleks Jahises jätkata põdra küttimise- ja vaatlusandmete lisamisega. IT teema osas oli volinikel hulgaliselt küsimusi.

Puudutati ka muid aktuaalseid teemasid

Volikogu lõpuks rääkis tegevjuht ning juhatuse liige ja Läänemaa volinik Aarne Taal jahimeeste kokkutulekust. Taal tutvustas kokkutuleku laskevõistlust. Koosoleku lõpetas president Margus Puust.

Volinike koosolekult siirduti Põltsamaa kirikusse, kus kirikuõpetaja Markus Haamer pidas päevakohase jutluse ja Margus Puust ütles tervitussõnad EJSi poolt.