Põltsamaa Jahiselts 30

Põltsamaa Jahiselts 30

610
Põltsamaa jahiseltsi asutajaliige Toivo Tõnson. Fotod: EJS

4. novembril tähistas Põltsamaa Jahiselts pidulikult oma 30. juubelisünnipäeva. Piduõhtu toimus Põltsamaa Kultuurikeskuses koos sõnavõttude ja esindusliku programmiga.

Põltsamaa jahiseltsi juhatuse esimehe ja seltsi asutajaliikme Toivo Tõnsoni sõnul on seltsi puhul tegemist elujõulise seltskonnaga läbi 30 aasta. „Arvuliselt oleme praktiliselt samasugused kui alustades, samuti on jahimaade pindala sama, aga ulukite küttimise arv on tublisti suurenenud,“ lisas ta.

Jahti peetakse 52 000 hektaril ja liikmeskond on olnud 200 ringi. Hetkel on hingekirjas 180 jahimeest ja naiskütti.

„Küll aga oleme läbi teinud arengu läbi mitmete liitumiste,“ ütles Tõnson „ 30 aastat tagasi oli meil kümme jahtkonda, tänaseks on läbi liitumiste jäänud 4. Jahtkonnad on just paraja suurusega, et efektiivselt suurulukijahti pidada,“ sõnas ta.

Põltsamaa Jahiselts kasutab nii Jahise kui Metsise infosüsteemi ja on võtnud kasutusele kõik EJS-i poolt väljaarendatud paberivaba jahinduse võimalused. Jahiseltsist on maakonna esindajana Aigar Jürjens ka EJS-i juhatuses ja osaletakse aktiivselt nii tegevjuhtide koosolekutel kui ka õppe- ja infopäevadel ning teistel sündmustel.

Juubeli programm algas juhatuse esimehe Toivo Tõnsoni ülevaatega seltsi ajaloost ja kujunemisest. Seejärel andis Tõnson koos EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsuga üle EJS-i teenetemärgid „Kobras“ kolmele tublile jahimehele. Nendeks olid Aadi Tüksammel, Avo Müür ja Aksel Kareda.

Tegevjuht edastas õnnitlused EJS-i juhatuse ja büroo poolt ja kinkis jahiseltsile Jüri Jõepera fotolõuendil pildi kolmest karust.

Edasi andis tunniajase kontserdi Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett. Tegemist oli tõeliselt hea esitlusega ja seda oli tunda ka publiku aplausist, mis kutsus poisse tegema lisalugu. Programm jätkus lõõtspillikontserdiga, mille andsid Ain ja Ainar Arula. Õhtu tantsumuusika eest hoolitses Ain Arula ja ansambel Kondor.

Palju õnne sünnipäevaks Põltsamaa Jahiselts!