Novembris toimub kütitud põtrade vanuste määramine ja bioproovide kogumine

Novembris toimub kütitud põtrade vanuste määramine ja bioproovide kogumine

1388
Foto: Jon Glittenberg/Flickr

7.-25. novembrini toimuvad üle Eesti kütitud põtrade bioproovide kogumine ja läbivaatus. Sarnaselt eelnevate aastatega määrab kütitud põtrade vanuseid Jüri Tõnisson.

Põdrapäevad toimuvad:

NB! Tuletame meelde, et vähemalt 80%-lt enne 1. novembrit kütitud põtradelt tuleb koguda ja ülevaatuseks esitada alalõualuu. Ülevaatuseks ei pea enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt kogutud alalõualuude saatelehele tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp (ankeet leitav lingilt). Jahihooaja teises pooles (novembris-detsembris) kütitud isenditelt alalõualuid (v.a põdralehmad kellelt kogutakse sigimiselundkond) ja sarvede mõõtandmeid koguma ei pea.

Kütitud põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond – emakas koos munasarjadega tuleb võtta ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt. Põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu.

Põhjalik juhend 2022 jahihooajal kogutavates seirematerjalidest on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt otselink juhendile siin.

Selleks, et biomaterjalide üleandmine toimuks sujuvalt ja sellega ei suureneks oht
viirushaiguste levikuks, palume kõik proovid eelnevalt korrektsekt märgistada (lisada ankeet koos kõigi vajalike andmetega) ja võimalusel proovid ülevaatuspunkti juba varem kohale viia.

Täiendav info: Jüri Tõnisson (+372 516 8052); Rauno Veeroja (+372 508 3269)

Ulukite seireandmete ja bioproovide kogumine 2022 jahihooajal – JUHEND

Kütitud põdra ankeet