Pliimoona täielik keelustamine on julgeolekuoht

Pliimoona täielik keelustamine on julgeolekuoht

461
Riho Terras. Foto: erakogu

Euroopa Parlamendi liige Riho Terras edastas koos kolmekümne kolleegiga enam kui kümnest liikmesriigist pöördumise Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyenile ja Komisjoni siseturuvolinik Thierry Bretonile. Pöördumise ajendiks sai Euroopa Kemikaaliagentuuri algatatud menetlus pliimoona tootmise ja kasutamise täielikuks keelustamiseks.

See tähendab omakorda ka pliimoona kasutamise keelustamist lasketiirudes. Euroopa jahimehi ühendava FACE peasekretäri Torbjörn Larssoniga toimunud kohtumisel eelmisel aastal teemat arutanud Terrase sõnul on probleemil mitu tahku ja pliimoona täielik keelustamine põhjustaks olulist kahju. “Tänast julgeolekuolukorda silmas pidades ei tohi mingil juhul pliimoona tootmist täielikult keelustada, sest paljud laskemoonatootjad kasutavad sõjalise- ja tsiviilmoona tootmiseks samu tootmisliine. Eraldi liinide rajamine tsiviilkäibes kasutatava ja sõjaliseks otstarbeks vajamineva moona tootmiseks on väga suur lisakulu, mida tootjatelt täna nõuda ei ole võimalik”, kommenteeris Riho Terras.

Terrase sõnul tuleks panna pausile kõik n-ö rohemeetmed, mis mõjutavad Euroopa julgeolekut ja kaitsevalmidust ajal, mil Ukrainas käib sõda ja Euroopa laod on laskemoonast tühjad. Pliimoona kasutamise keelustamine tsiviilkäibes olevates lasketiirudes on samuti väga mõtlematu samm, sest suures osas Euroopa Liidu riikidest on lasketiirud kaheses kasutuses, mis tähendab, et neid kasutavad nii jahimehed, sportlaskjad kui ka jõuametkondade ja relvajõudude liikmed. “On kahetsusväärne, et Euroopa Kemikaaliagentuuri käivitatud protsess toimub otsekui vaakumis, arvesse võtmata meie ümber toimuvat. Igal juhul tuleb tegutseda selle nimel, pliimoonaga seotud piirangute rakendamiseni ei jõutaks,” on Terras veendunud.