PILTUUDIS: Kevad on paaritumisaeg

PILTUUDIS: Kevad on paaritumisaeg

2812
Karu ja mägra pulmaaeg. Foto: rajakaamera fotod

Kevad on paljudele ulukitele paaritumisajaks. Nii näiteks tabas rajakaamera nii karude kui ka mäkrade pulmamängu.

Karud paarituvad tavaliselt maist kuni juulini. Emakarul sünnivad pojad üle aasta. Pojad sünnivad karul reeglina jaanuaris. Tavaliselt on karul korraga üks või kaks, harva kuni viis poega. Suguküpseks saavad karud 3-aastaselt ja poegivad 4-5 aasta vanuselt. Sündides on pojad kusagil orava suurused, pimedad, karvadeta ning kaaluvad umbes 400-600 g. Pojad jäävad pesasse umbes 4 kuuks ning seejärel elavad emaga koos umbes 1,5-3,5 aastat. Emapiimast võõrduvad nad kusagil 1,5 aastaselt.

Mäkrade paaritumisaeg võib alata juba aprillis ja toimuda veel ka septembris, kuid tavaliselt ka juunis-juulis. Mäger poegib üks kord kahe aasta jooksul, kuna pojad veedavad esimese talve emaga koos. Pojad sünnivad märtsis-aprillis. Enamasti sünnib 1-6 poega. Nägijaiks saavad nad kuuvanuselt, kahekuuselt hakkavad juba urust välja käima. Esimese talve veedavad koos emaga. Suguküpseks saavad mägrad 2-aastaselt.

Allikas: http://bio.edu.ee, RMK, Loodusõpe