Pesitsusrahu kontrollimisel keskendutakse taas linnurikkamatele metsadele

Pesitsusrahu kontrollimisel keskendutakse taas linnurikkamatele metsadele

392
Hallrästas. Foto: Maris Sepp

Keskkonnaameti süsteemne järelevalve pesitsusrahu kaitseks on kavandatud 15. aprillist 30. juunini. Täna tutvustas Keskkonnaamet pesitsusrahust kinni pidamise kontrollimise juhendit, prioriteete ja korraldamise temaatikat Keskkonnaministeeriumile. Juhendit on tutvustatud ka kodanikuühendustele ja metsamajandajatele.

Kõige intensiivsem pesitsusperiood on aprilli keskpaigast kuni suve keskpaigani, mil lindudele peab andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks. Looduskaitseseaduse alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra sõnul on rõõmustav, et paljud metsaomanikud arvestavad kevadise pesitsusrahuga. „Eelmisel aastal pidasid metsaomanikud ja –majandajad kevadsuvisest pesitsusrahu nõudest kinni pea poole paremini kui aasta varem. Kuigi järelevalve inspektorid asuvad plaanilistele kontrollreididele alles aprilli keskpaigas, tasub juba praegu looduses liikudes tähelepanelik olla ja planeerida raietööd nii, et see ei häiriks metsalindude pesitsemist,“ ütles Vakra.

Raietegevusel on kõige suurem mõju linnustikule vanades viljakate kasvukohatüübi puistustes, kus lindude liigiline mitmekesisus ja asustustihedus on kõige suurem. Nagu eelmisel aastalgi suunab Keskkonnaamet oma kontrollitegevuse eelkõige puistutesse, kus pesitsusrahu järgimine on kõige olulisem. „Tegevuste piiramisel tegutseme juhtumipõhiselt, lähtudes mõistlikkuse printsiibist. Kui tuvastatakse ainult võimalik pesitsemine, lubatakse raietöödega jätkata,“ selgitas Vakra.

Eelmisel aastal koostas Keskkonnaamet pesitsusrahust kinni pidamise kontrollimise juhendi ja haudelindude asustustiheduse maatriksi, mis tugineb puistu kasvukohatüübile ja vanusele.  Möödunud aastal koostatud juhendis ei ole tänavu muudatusi tehtud.

Haudelindude asustustiheduse maatriksi ning pesitsusrahust kinni pidamise kontrollimise juhendiga saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel. Metsaomanikud saavad kontrollida metsakorraldusandmetest lähtuvalt metsaeraldise kasvukohatüüpi ja vanust ning selle alusel hinnata lindude pesitsemise tõenäosust metsaportaalis

Nõu ja abi saamiseks saab pöörduda Keskkonnaameti klienditoe poole telefonil 662 5999 või e-posti teel klienditugi@keskkonnaamet.ee.

JAGA