Pärnu jahimehed plaanivad välja anda raamatut

Pärnu jahimehed plaanivad välja anda raamatut

1027
Foto: Eero Nõmm/PJLPärnumaa Jahimeeste Liit tähistab peagi 70. juubeliaastat ning plaanib selle puhul välja anda raamat Pärnumaa jahindusest.

Raamatu autoriks ja toimetajaks on Erki Aavik. Raamatus saab kajastatud kõikide Pärnu maakonnas tegutsenud jahiseltside ajalugu.

Esimene kohtumine Erki Aavikuga toimus Pärnumaa Jahimeeste Liidus 23. jaanuaril.