Paadenurme looduskaitseala laieneb

Paadenurme looduskaitseala laieneb

1016
Foto: Flickr

Valitsus otsustas, et 1992. aastal moodustatud Paadenurme looduskaitseala suureneb ja kehtestas uue kaitse-eeskirja. Sel moel saavad parema kaitse haruldased ja ohustatud looduslikud metsakooslused ning seal elavad must-toonekured ja metsised.

Paadenurme looduskaitseala asub kolmes maakonnas – Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas, Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas ning Jõgeva maakonnas Mustvee vallas. See on Tudusoo loodus- ja linnualal asuv Natura 2000 võrgustikku kuuluva ala.

Kaitsealal asub metsise mängupaik.  Paadenurme metsisemäng, mis kukkede arvu poolest liigitub suurte mängude hulka, on üks teineteisele lähedal asuvatest ja levikubarjäärideta elupaigalaikudest, mis kokku moodustavad liigi jaoks tuumala. Sidusatest mängudest koosnevatel tuumaladel on väga oluline roll Eesti metsisepopulatsiooni säilimisel ja taastootmisel. Kuna metsis on paikne lind ja veedab olulise osa ajast nii pesitsusajal kui ka väljaspool pesitsusaega 3 km raadiuses ümber mängupaiga, on oluline ühtlase metsamassiivi säilitamine kogu metsise elupaigas.

Paadenurme looduskaitseala pindala suureneb 74,7 ha võrra. Kaitseala pindala kokku on 419,5 ha ja on kogu ulatuses riigimaa. Kaitsekorra uuendamisega arvatakse kaitseala sihtkaitsevööndisse varem kaitseta olnud maa ja 160 hektarit varem piiranguvööndis olnud maad.

Riigimetsa Majandamise Keskuse arvutuste kohaselt ulatub seoses täiendavate piirangutega riigil iga-aastane saamata jääv puidutulu ligikaudu 11 680 euroni. Maamaksu laekub Vinni vallavalitsusele ligikaudu 130 eurot, Alutaguse vallavalitsusele 353 eurot ja Mustvee vallavalitsusele 535 eurot aastas vähem.

Kaitse-eeskirja kohaselt on inimestel lubatud kaitsealal viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi.  Lubatud on ka jahipidamine, välja arvatud Paadenurme sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. augustini.

JAGA