Osale maaomanike meeleavaldusel

Osale maaomanike meeleavaldusel

175

Eesti Erametsaliit kutsub jahimehi osalema maaomanike meeleavaldusel kolmapäeval, 29. mail kell 13.00 Riigikogu ees. Maaomanikud juhivad meeleavaldusega tähelepanu ebaõiglasele hüvitiste süsteemile, mis eramaale kehtestatavaid piiranguid ei hüvita. 

Kui sa veel ei ole end meeleavaldusele kirja pannud, siis palun registreeru esimesel võimalusel, aga hiljemalt 22. mail SIIN. Nii saavad nad pakkuda soovijatele maakonnakeskustest tasuta transporti. 

Maaomanike meeleavalduse eesmärk on tuua otsustajate ja avalikkuse fookusesse, et kuigi looduse kaitsmine on vajalik, ei tohi piirangud tulla maaomanike õiguste arvel. 

Maaomanikud soovivad saavutada:

  • Õiglaste ja kiirete kompensatsioonide väljamaksmine metsaomanikele, kelle maale kehtestatakse looduskaitselised piirangud maa kasutamiseks (kohene raieküpse metsa turuhind + iga-aastane hüvitis). Praegused hüvitised ei kata omanikele saamata jäävat tulu.
  • Looduskaitse alla võetava eraomanduses oleva metsa asendamine riigile kuuluva majandusmetsaga, et eraomanik saaks oma metsa majandamisega jätkata. Praegused regulatsioonid looduskaitsealuste metsade asendamist riigi maaga ei võimalda.
  • Maatulundusmaa maamaksu ei tohi tõsta enam kui 10% aastas – nii lubas riik maaomanikele enne maade korralist hindamist. 
  • Lõpetada põhjendamatute piirangute lisamine eramaale.

Loe täpsemalt maaomanike nõudmistest ja meeleavalduse korralduslikust poolest Eesti Erametsaliidu kodulehel.

Kohtume 29. mail Tallinnas! Sinu kohalolek on vajalik ja oleme selle eest juba ette tänulikud!

Jälgi üritust ka Facebookis.

Lugupidamisega
Eesti Erametsaliit