Ornitoloog: Haneprobleemi lahendus on söödapõldude rajamine

Ornitoloog: Haneprobleemi lahendus on söödapõldude rajamine

2194
Foto: Flickr

Igal kevadel ja sügisel lendab Eestist läbi suur osa Euroopa hanedest ning väike- ja laululuikedest. Rände ajal läbivad linnud korraga sadu kilomeetreid, mille järel tekib vajadus pikemaks peatuseks ja jõuvarude taastamiseks. Eesti on veelindude  rändeteel üks olulisemaid vahepeatuskohti. Nii sõltub talunike ja rändlindude konflikti mõistlikust lahendamisest paljude liikide käekäik.

Talunikud saavad ka praegu taotleda rändlindude tekitatud kahju hüvitamist. Kompensatsioon ei kata aga kogu tekkivat kahju. “Et aeganõudev taotlemine langeb kiirele põllutööde ajale, on osa talunikest sellest loobunud”, kirjutab Marko Valker Läänlases.

Talunike olukorda parandaksid märgatavalt söödapõllud, kus vili külvatakse peatuvate rändlindude jaoks. Ümbruskonna põldudelt ärahirmutatud linnud kogunevad üsna peagi nn „ränderahu aladele”. Kui nende asukohad oskuslikult valida, vähenevad põllukahjud mitu korda. Lindude sihitu hirmutamine ühelt põllult teisele ei aita praegust probleemi kuidagi lahendada.

Loe lähemalt Läänlasest.