Optiliste sihikute tellimiseks on vaja litsentsi

Optiliste sihikute tellimiseks on vaja litsentsi

5217
Foto: Pixabay

Maksu- ja tolliametil on hiljuti ette tulnud mitu juhtumit, kus jahimehed on tellinud internetist optilisi sihikuid, aga neil ei ole olnud vajalikku litsentsi nende Eestisse toimetamiseks.

Maksu- ja Tolliameti Tolliosakonna juhtivspetsialisti Piret Tinkuse sõnul kuuluvad optilised sihikud, suurendusega üle 9 korra oma näitajate poolest sõjaliste kaupade nimekirja ning seetõttu on nende posti teel tellimiseks või muul moel Eestisse toimetamiseks või välja viimiseks vaja strateegilise kauba komisjonist taodeldud sisse- või väljaveo litsentsi.

„Tuletame inimestele meelde, et enne kui asute välismaalt ning eriti väljaspoolt Euroopa Liitu midagi tellima, siis uurige põhjalikult, kas tegemist võib olla asjaga, mille suhtes kehtivad keelud või piirangud,“ hoiatas Tinkus.

„Me näeme, kuidas inimesed tihtipeale teadmatusest tellivad kaupu, mis eeldavad eriluba või mille siia toimetamine on sootuks keelatud,“ rääkis Tinkus.

Reeglid on siinkohal aga üsna jäigad ning MTA ei saa jätta rikkumisele reageerimata. „Optilisi sihikuid on tellinud näiteks jahimehed, kes juhinduvad oma tegemistes relvaseadusest. Kuna optilise sihiku kohta ei ole seal sõnagi ja neid sihikuid on võimalik Eestis kauplustest soetada ilma loata, siis sealt see eksimine tulebki,“ selgitas Tinkus. „Kuid Eestis poest ostmine, internetist kauba tellimine ja eriti väljaspoolt Euroopa Liitu kauba tellimine ongi erinevad. Luba on vajalik sõltumata sihiku kasutamise otstarbest ning kui luba ei ole, siis võib selle tellijat oodata kriminaalmenetlus,“ lisas ta.

“Optilise sihiku 9+ suurendust Eestis jahiks ja kodu kaitseks tavaliselt vaja polegi. Üldiselt eeldab nii suur suurendus abitoiminguid, kuna vaateväli on kitsas ja sihik raske-suur ning see eeldab relvale paigaldamisel eriti täpset sättimist, rääkis strateegilise kauba komisjoni liige Toe Nõmm.

Nõmme sõnul ei sobigi selline sihik eriti liikuvate märkide tabamiseks. „Pigem on see kaug-laskespordi ja suurulukite jahi teema Eestist kaugel. Kui aga keegi siiski soovib justnimelt sellist sihikut, siis on strateegilise kauba komisjonilt eriloa taotlemine igatahes lihtsam-valutum kui tellitud kalli kauba kaotus piiril,” kommenteeris Nõmm.

Relvaseadusega on keelatud ka öösihiku kasutus tsiviilkäibes ning jahimeestel ega sportlastel pole lubatud öösihikud üle piiri tuua ega tellida.

Strateegilise kaubaga seotud rikkumisi on 2017. aasta algusest kuni käesoleva aasta veebruarini olnud 13, neist 5 on seotud optiliste sihikutega.

Enne mistahes kauba tellimist tuleks teha endale selgeks asjakohane õiguslik raamistik. Kõigis praktilistes küsimustes, mis puudutavad kaupade üle piiri liikumist, saab nõu küsida kirjutades aadressil tolliinfo@emta.ee, sh info saamiseks selle kohta, kas kaup võib vajada sisse- või väljaveo eriluba.