Ootame ettepanekuid! Ulukite eest hoiatava liiklusmärgi nr 178 kasutamine

Ootame ettepanekuid! Ulukite eest hoiatava liiklusmärgi nr 178 kasutamine

1676
Foto: Maanteeamet

EJS tegeleb ulukite avariide ärahoidmise alase ennetustööga. Meie projektijuht “Ulukid teel” Urmas Salmu ja Maanteeameti ajutise liikluskorralduse rakenduskoordinaator Jarmo Vooglaine tegelevad ulukite eest hoiatava liiklusmärgi nr 178 kasutamise teemaga meie teedel.

Probleem on nimelt selles, et kohati on neid märke asukohtades, kuhu neid sisuliselt polegi vaja. Sama teema on märkide mõjuala pikkusega, kus näitena 2 km mõjuala on tarbetult pikk. Teisalt on mitmeid maanteede lõike, kuhu oleks märke pigem lisaks vaja!

Oleme Maanteeametiga kokku leppinud ka selles, et maksimaalne mõjupiirkond ei tohiks ületada 1-1,5 km, mille jooksul liiklusvahendi juht ehk mäletab, millist märki ta teeservas võis märgata.

Kuhu siis panna ja kuhu mitte? Sellekohased kogemuste põhised teadmised on kindlasti olemas jahimeestel.

Kokkuleppe kohaselt koostame EJSi poolt ettepanekud ja kaardistame kogutud info ja ettepanekud XY koordinaatteljestiku alusel. Lisatud on ka näidistabel.

Head jahindusorganisatsioonide juhid ja vastutavad isikud, leidke palun see aeg ja koguge omapoolselt koordineerides, kõik ettepanekud oma organisatsiooni teede kohta.

Ettepanekud saata aadressile: andra@ejs.ee.

Saadud ettepanekud kanname ühtsesse tabelisse, mille edastame meiepoolsete kommentaaridega Maanteeameti rakenduskoordinaatorile.

Ootame ettepanekuid lisatud tabeli vormis hiljemalt 20. detsembriks.

Hoolime Eesti ulukitest ja liiklejatest!