Novembris toimuvad taas põdrapäevad!

Novembris toimuvad taas põdrapäevad!

805
Põdrapäev Viljandis - tahvlit hoiab Lauri Mõts Karksist, trofee omanik on Kevin Tamberg, Kolga-Jaanist, tagaplaanil Mihkel Pastik. Foto: erakogu

6.-24. novembrini toimuvad üle Eesti põdrapäevad, kus Jüri Tõnisson ja Rauno Veeroja koguvad ja seiravad kütitud põtrade bioproove.

Tuletame meelde, et vähemalt 80%-lt enne 1. novembrit kütitud põtradelt tuleb koguda ja
ülevaatuseks esitada alalõualuu. Ülevaatuseks ei pea enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt kogutud alalõualuude saatelehele tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp (ankeet leitav lingilt).

Jahihooaja teises pooles (novembris-detsembris) kütitud isenditelt alalõualuid (v.a põdralehmad kellelt kogutakse sigimiselundkond) ja sarvede mõõtandmeid koguma ei pea.

Kütitud põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond – emakas koos munasarjadega tuleb võtta ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt. Põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu.

Põhjalik juhend 2023 jahihooajal kogutavates seirematerjalidest on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt, otselingi juhendile leiad siit.

Selleks, et biomaterjalide üleandmine toimuks sujuvalt, palume kõik proovid eelnevalt
korrektsekt märgistada (lisada ankeet koos kõigi vajalike andmetega) ja võimalusel proovid ülevaatuspunkti juba varem kohale viia.

Ajakava

Lae alla: seire-ja uurimismaterjali kogumise juhend 2023. jahiaastaks (PDF) ja põdra bioproovide ankeet (PDF)

Täiendav info: Jüri Tõnisson (tel 516 8052) ja Rauno Veeroja (tel 508 3269).